Diakoni betyder omsorg. Varje år i september sätter kyrkorna i Sverige fokus på just denna del av sitt arbete. Satsningen heter Diakonins månad. Diakonins månad är ett årligen återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom SKR, Sveriges Kristna Råd. Och nu finns årets material inför Diakonins månad färdigt.

Inspirationsmaterialet 2010 har temat Utsatthet – en brist på möjligheter och lyfter fattigdom och social utestängning. Det tar upp vikten av kontinuerlig omvärldsanalys, visar hur en sådan kan gå till och gör flera nedslag i verksamheter som sprungit ur en sådan analys.

Fortsätt läsa mer från oss