Den 2 september inleds Diakonins månad. Årets tema är ”Vem bryr sig…om mig?”. Satsningen har två mål: För det första att ge kunskap, metoder och redskap för kyrkor och församlingar så att de tillsammans kan stötta och hjälpa utsatta ungdomar på deras resa in i vuxenvärlden. För det andra att bidra till att det omfattande men ofta lågmälda diakonala arbete som kyrkorna utför blir mer synligt.

Startskottet för Diakonins månad 2007 går söndag 2 september. Ett inspirationsmaterial med reportage, förslag till kollektbön, teologisk reflexion och litteraturtips med mera har distribuerats på CD till alla intresserade samfund.

Diakoniforum 14 september
Som en del i Dikaonins månad anordnar SKR den 14 september ett nationellt Diakoniforum i Immanuelskyrkan i Stockholm. Detta forum vill ge mod och lust att prova nya vägar och bjuder bland annat på intressanta föreläsningar och spännande diskussioner. Diakoniforum vänder sig framförallt till diakonimedarbetare men du som är intresserad av ungdomars situation och funderar över vad kyrkan kan göra är självfallet också välkommen.

Fortsätt läsa mer från oss