Texten för böneveckan 2019 är hämtad från Femte Mosebokens sextonde kapitel som handlar om de tre stora högtiderna (det osyrade brödets högtid, veckohögtiden och lövhyddohögtiden). Folket ska glädja sig, men behöver också besinna sitt ansvar. ”Du ska inte vränga rätten” och ”inte ta mutor” utan göra ”det rätta”. Det finns ett samband mellan festen och att sträva efter rättvisa förhållanden.

Vad betyder att göra det rätta? Ja, för Indonesiens kristna handlar det mycket om att ta itu med den utbredda korruptionen i samhället, något som också tagit sig in i den kristna gemenskapen. Orättvisor splittrar samhället, men också den kristna gemenskapen. Därför är arbetet för kristen enhet en förutsättning för att kyrkorna ska kunna ge ett vittnesbörd i en splittrad värld. Jesus ber ju om

”att de alla skall bli ett… Då skall världen tro på att du har sänt mig.” (Johannesevangeliet 17:21)

Att göra det rätta är något vi måste lära oss och öva oss i. Det är inte givet. I böneveckans material får vi ta del av olika bibeltexter och reflektioner som kan hjälpa oss i den processen. Vi är inte fria från mutor och vänskapskorruption i vårt land, men hos oss är det kanske ändå andra frågor som ställer oss inför viktiga avgöranden. Kyrkorna i Sverige har engagerat sig starkt för migranter och asylsökande, bland annat genom Sveriges kristna råd. Nyligen genomfördes förbönsgudstjänster och ljusmanifestationer över hela landet i solidaritet med människor som konverterat till kristen tro och hotas av utvisning.

Hela livet ställs vi inför avgörande beslut, både i stort och smått. Frågar vi oss då om vår strävan är att göra ”det rätta”? Det gäller oss som individer och samhällsmedborgare, men också som kyrkor. Vårt ansvar för miljön, Guds goda skapelse är ett viktigt område, omsorgen om människor i utsatthet ett annat.

”Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek” (Psaltaren 145:8), läser vi i en annan av böneveckans texter. Den vetskapen liksom att Jesus ständigt ber för vår enhet ger oss kraft i vår strävan att göra det rätta.

Och därför fortsätter vi vår bön:

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Olle Kristenson
Direktor, ekumenisk teologi

PS. Här kan du läsa mer om Böneveckan för kristen enhet, samt ladda ner material: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/ DS.

Fortsätt läsa mer från oss