Utgångspunkten är att lokala kyrkor, kristna organisationer som är utsatta för hot, våld eller diskriminering ber kyrkor i andra länder om internationella följeslagare för att finnas närvarande, samt dokumentera och rapportera. Metoden är liknande i alla områden där man fokuserar på civilbefolkningen, men undviker att involvera sig med de stridande parterna eller illegala aktörer. Metoden är utvärderad många gånger och har fått goda omdömen. Grunden är väldigt enkel; att slå följe med den som behöver någon vid sin sida.

Bakgrunden till Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel är den vädjan om kristen närvaro som lokala kyrkoledare riktade till kristna i omvärlden år 2001 med bakgrund av den diskriminering och utsatthet de upplevde. Vi berättar mer om detta i en text i Dagen (20/3).

I förra veckan tog jag emot ett öppet brev från Judiska centralrådet som uttrycker en oro för antisemitiska inslag i Ekumeniska följeslagarprogrammet. Det ser jag som ett allvarligt påstående som gör mig djupt ledsen. Inför våra följeslagares utresa får alla utbildning om antisemitism.

Sveriges kristna råd, Kyrkornas världsråd och Ekumeniska följeslagarprogrammet tar starkt avstånd från antisemitism. Vi behöver därför förstå vilka uppgifter Judiska Centralrådet fått del av och som är grunden för den oron.

Sedan många år tillbaka har kyrkorna ett gott samarbete med Judiska centralrådet, inte minst genom Interreligiösa rådet. Jag ser oss som vänner och som samarbetspartner inom religionerna, och därför var det naturligt för mig att svara på det öppna brevet genom ett telefonsamtal till Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig. Jag ser fram emot fortsatt kontakt.

Det sista stycket i brevet välkomnar jag varmt:
”Vi svenska trossamfund är en gemenskap av bedjande människor. I en sådan gemenskap är det viktigt att stödja och att vara måna om varandra Judiska centralrådet skulle mot den bakgrunden gärna se en självkritisk diskussion kring det Ekumeniska följeslagarprogrammet och kring vilken bild det förmedlar till dess deltagare om den komplicerade konflikten i området. Judiska Centralrådet är givetvis villigt att delta i en fortsatt diskussion kring utformningen av följeslagarprogrammet”.

Judiska centralrådet har en stor kompetens om utsatthet i olika situationer. Här kan de stödja oss med kunskap och tips och vara till stöd i den ständigt välbehövliga självkritiken och reflektionen kring utformningen av Ekumeniska följeslagarprogrammet.

Jag tror att fred är möjligt utifrån politiska beslut och vilja där dialog mellan folken, där etniska och religiösa tillhörigheter är en viktig förutsättning.

Jag tror också att en dialog i Sverige är nödvändig för att skapa förståelse och för att främja freden. Ekumeniska följeslagarprogrammet är för Israel, för Palestina och framförallt, för fred.

Karin Wiborn
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

 

Fortsätt läsa mer från oss