Hans Helighet munkvigdes 1954. Han vigdes till diakon 1955 och till präst 1957 av patriarken Yakub III. Vid sidan av teologiska studier bedrev han även studier i journalistik. Han var patriark Yakubs följeslagare på många av dennes resor, och blev även sänd som observatör till några av sessionerna vid Andra Vatikankonciliet.

1963 biskopsvigdes patriark Rabban Zakka (munken Zakka, som Hans Helighet då hette) och installerades av patriark Yakub som metropolit av sin hemstad Mosul (gamla Nineve). Det berättas att han, i samband med renoveringen av Helige Aposteln Tomas kyrka i Mosul, där hittade en bit av den helige apsotelns reliker.

Patriark Ignatios var djupt involverad i den ekumeniska rörelsen. Vid Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Nairobi 1975 valdes han in i rådets centralkommitté, en post som han uppehöll fram till sin patriarkvigning 1980. 1995-2000 var han en av rådets ordföranden.

Sveriges kristna råd och Sveriges kristenhet uttrycker sitt djupa deltagande med alla trossyskon i den Syrisk-ortodoxa kyrkan och delar deras sorg efter en stor och älskad kyrkoledare.

Evig åminnelse!

Fortsätt läsa mer från oss