Kan Sverige vara en partner för fred, värna mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning samtidigt som man tillåter krigsmaterielaffärer till länder som Colombia, Saudiarabien och Pakistan?

Undertecknarna av artikeln, bland andra SKR:s generalsekreterare Sven-Bernhard Fast, menar att vi inte kan acceptera en fortsatt urholkning i det tysta av de etiska riktlinjerna i svensk krigsmaterielpolitik.

Fortsätt läsa mer från oss