Debatt: Värna demokratin – ta en fika!

Tillsammans med flera kyrkor och organisationer skriver Sveriges kristna råd en debattartikel i Sändaren inför Fairtrade Challenge 7-9 maj.

DEBATT Visste du att du kan fika för demokrati? För tionde året i rad anordnas Fairtrade Challenge i Sverige, i år 7-9 maj. Du kan vara med och bidra till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Nu börjar anmälningarna till den stora fikautmaningen Fairtrade Challenge trilla in och Kyrkor för Fairtrade ligger på topplistan. Syftet med utmaningen är att uppmärksamma att vi bidrar till en mer rättvis värld genom vad vi konsumerar. Orättvisa handelsstrukturer bidrar till att odlare och anställda som redan lever i fattigdom, får alltför liten utdelning på sitt arbete och därmed begränsade möjligheter att påverka sina arbets- och levnadsvillkor. Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Att leva i fattigdom innebär också att lida brist på makt och röst.

Jesus ställde sig alltid på de svagas sida, de av samhället som var marginaliserade och maktlösa. Han lyssnade på dem som annars aldrig fick sin röst hörd. Det är det vi som Jesu efterföljare försöker göra genom kyrkan. Det är också precis detta som Fairtrade och rättvis handel handlar om. Därför är det inte förvånande att kyrkor, enskilda kristna och kristna organisationer varit viktiga aktörer i flera länder i hela rättvis handelsrörelsen historia. Från 1700-talet till i dag har det varit ett medel för att skapa rättvisa handelsstrukturer och ge människor mer makt över sina liv.

På 1980-talet tröttnade den holländska missionären och prästen Frans van der Hoff och mexikanska kaffebönder på de stora utmaningarna med låga världsmarknadspriser och uppköpare som utnyttjade kaffeodlarmas svaga förhandlingsposition.  Han stöttade odlarna att bilda kaffekooperativet UCIRI. Tillsammans blev de starka och kunde börja påverka sin situation. För van der Hoff är engagemanget i rättvis handel och arbetet i kooperativet ett sätt att leva i Jesus efterföljelse. Motiverad av sin kristna tro och människosyn grundade sedan van der Hoff Fairtrade-märkningen. Den första Fairtrade-märkta produkten i Sverige var just kaffe från kooperativet UCIRI, som fick namnet Kyrkkaffe. Föreningen Fairtrade Sverige startades också i samarbete med kyrkan och kyrkliga organisationer.

Att organisera sig demokratiskt är en av hörnpelarna i Fairtrades verksamhet och en förutsättning för att fler odlare och anställda ska få möjlighet att utveckla sig och bestämma över sin egen framtid. För att vi ska se en mer rättvis världshandel där även de som odlar och producerar våra varor får ta del av vinsten, behöver deras röst stärkas. Att vara del av en Fairtrade-certifierad producentorganisation innebär en starkare röst, en bättre förhandlingsposition och möjlighet till inflytande och medbestämmande i frågor som rör verksamheten. Den enskilda individen har också möjlighet att göra sin röst hörd i samband med beslut som rör användandet av Fairtrade-premien. Premien används både för att utveckla och förbättra verksamheten, men även i investeringar som skolor, kliniker eller brunnar som gynnar hela lokalsamhället.

Kyrkan vill verka för att göra Guds rike mer synligt i världen. Det betyder bland annat att verka för förändring och att göra världen bättre på olika sätt. Att handla Fairtrade-märkta och andra rättvis handel-produkter är ett enkelt och konkret sätt att leva ut sin tro i vardagen. Vilket kaffe du köper spelar roll och gör skillnad!

Och just kyrkkaffet har påverkanskraft! Så mycket att vi i kyrkorna i år också får räkna alla fikapauser som sker under söndagen den 6 maj, dagen innan Fairtrade Challenge officiellt börjar! Under Fairtrade Challenge har kyrkor, församlingar, kyrkligt knutna organisationer och individer möjlighet att visa sitt engagemang för rättvisa genom att fika samtidigt och tillsammans. Det ligger en stark symbolik i det. Det ger oss ett större sammanhang och en starkare gemensam röst i samhället och i världen, som säger att vi vill verka för rättvisa, inte minst genom våra dagliga val.

Vi vill uppmana dig att delta i Fairtrade Challenge och registrera din fikapaus i fikalaget ”Kyrkor för Fairtrade” på www.fairtradechallenge.se

Undertecknade representerar de kyrkor och organisationer som ingår i Kyrka för Fairtrades arbets- och styrgrupp, som Sveriges kristna råd samordnar:

Amanda Björksell samordnare för globala påverkansfrågor, Svenska kyrkans unga
Carin Dernulf generalsekreterare, Equmenia
Elisabeth Korswing, koordinator Kyrka för Fairtrade, Sveriges kristna råd
Emmy Dahlquist Frälsningsarméns ungdomsförbund
Fanny Ljungholm Frälsningsarmén
Els-Marie Carlbäcker samordnare fred, MR och hållbarhetsfrågor, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Hewan Temesghen generalsekreterare, föreningen Fairtrade Sverige
Maria Lövström ordförande, organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Tinde Carlbrand enhetschef för engagemang, Svenska kyrkans internationella arbete

Läs artikeln i Sändaren

http://www.sandaren.se/debatt/varna-demokratin-ta-en-fika

Fortsätt läsa mer från oss