DEBATT Arbetet för kristen enhet är ett tålmodigt engagemang. När den ekumeniska rörelsen med sina rötter i missionsväckelsen och studentrörelsen växte fram i början av 1900-talet samlades människor till bön för att ena kristenheten. Då togs också initiativ till det som i dag är Böneveckan för kristen enhet. Den infaller varje år 18–25 januari och firas över hela världen.

Att delta i Böneveckan med Bibelns dag är att gå till handling. Vi får alla samlas till bön och bibelläsning över samfundsgränserna för att stärka samhörigheten och det kristna vittnesbördet. Eller som Olov Hartman skriver i en av sina psalmer: ”Då kallar Guds Ande de kristna till bot, att bedja sig samman att världen må tro.” (Psalm 62:6) Men intentionerna sträcker sig längre än så.

Materialet för årets bönevecka har en grupp daliter från Indien arbetat fram med utgångspunkt från profeten Mika (6:6-8) med temat Vad begär Gud av oss? Frågan ställs i förhållande till daliternas livssituation, de som också kallas kastlösa och utgör de allra mest marginaliserade och utsatta i Indien. Genom att lyfta fram deras perspektiv med utanförskap, hårda sociala villkor och fattigdom vill vi inte bara be om enhet för en splittrad kristenhet, utan också om medkänsla i en splittrad mänsklighet.

Mikas starka uppmaning till rättvisa och fred måste få etiska konsekvenser! Liksom andra profeter påminner Mika folket om att Gud har räddat dem från slaveriet i Egypten. Gud hade genom sitt förbund kallat dem att skapa ett samhälle byggt på värdighet och jämställdhet. Gud begär detsamma av oss.

Under böneveckan uppmanas vi alltså till solidaritet med utsatta människor, från daliterna i Indien till alla i vårt eget samhälle som behöver kärlek, omvårdnad, värme, vänskap, en hjälpande hand eller massiva insatser för att förändra sina liv. Be och agera för rättvisa och enhet! Detta är vad Gud begär av oss i dag.

Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Krister Andersson, generalsekreterare, Bibelsällskapet

Läs debattartikeln i Dagen

http://www.dagen.se/opinion/asikt/vad-begar-gud-av-oss/

 

Fortsätt läsa mer från oss