svd
Debattartikeln är publicerad Svenska Dagbladet.

DEBATT Statsminister Stefan Löfven besökte ny­ligen Saudiarabien tillsammans med bland andra Marcus Wallenberg, ord­förande i Saab som tillverkar och säljer krigsmateriel. Sedan dess har närings- och innovationsminister Mikael Damberg åkt till Filipinerna med Saab. Samtidigt utformar regeringen ett nytt lagförslag för svensk vapenexport, efter att frågan utretts i flera år. Men myndigheten som ska tillämpa reglerna ifrågasätter om riksdagsutredningens förslag om mänskliga rättigheter skulle innebära förändring i praktiken.

Trots att mänskliga rättigheter ska vara ett ”centralt villkor” enligt nuvarande regelverk har kryphål och praxis lett till att Sverige de senaste fem åren exporterat vapen och annan krigsmateriel till 28 länder där människors rättigheter kränks systematiskt. I det nya regelverket behövs ett strikt demokratikriterium.

2011 riktades våra blickar mot den så kallade arabiska våren, där människorättsaktivisters kamp slogs ned av regimer som Sverige sålt krigsmateriel till. Representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lovade då på DN Debatt (17/5 2011) nya regler som ”i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer eller andra länder där de mänskliga rättigheterna kränks”. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt talade om den arabiska våren i sitt öppningstal i riksdagen: ”En kamp Sverige gett och fortsatt ger vårt stöd”. Den nuvarande regeringen slår fast att Sveriges utrikespolitik ska vara aktiv och orädd med mänskliga rättigheter som grundläggande utgångspunkt.

Men medan människorättsaktivister fortsätter kampen mot beväpnade förtryckare, fortsätter Sverige vapenexporten. Det är dags för våra politiker att välja sida.

Socialdemokraternas kongress har beslutat att Sverige behöver ett regelverk som förhindrar vapen­export till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Miljö­partiet och Vänsterpartiet vill också stoppa ­sådan export. Liberalernas program säger att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer och Kristdemokraternas slår fast att vapenexport inte ska gå till stater med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Dessa partiers ledamöter utgör en klar riksdagsmajoritet som kan driva igenom nya regler.

Men gapet mellan löften och handlingar är stort. Affärerna med Saudiarabien är ett tydligt exempel. De saudiska lagarna kräver att vuxna kvinnor har en mans tillstånd för att bland annat inneha pass, och en kvinnas vittnesmål väger hälften av en mans i domstol. Tortyr förekommer, spöstraff är utbrett och människor avrättas genom halshuggning. Människorättsorganisationer anklagar Saudi­arabien för krigsförbrytelser i kriget i Jemen. Trots detta har Saab fått exportera bland annat strids­ledningssystemet Erieye till Saudiarabien. När statsminister Löfven nyligen besökte landet bjöds Saabs ledning med.

Andra exempel är Indonesien och Filippinerna, där det pågår intensiv marknadsföring av svenska ­vapen. I Indonesien rapporterar Amnesty om säkerhets­styrkors grova övergrepp mot civila, och det förekommer bland annat godtyckliga gripanden och tortyr. Internationella medier rapporterar om riktade mord på journalister i Filippinerna, och 2014 avslöjades att filippinska poliser använt sig av ett ”tortyrhjul” för att avgöra vilken tortyrmetod fångar skulle utsättas för.

En parlamentarisk kommitté, KEX-utredningen, föreslog 2015 nya regler för vapenexport och mänskliga rättigheter. Men Inspektionen för strategiska produkter, som ska tillämpa reglerna, skriver i sitt remissvar: ”Det är svårt att se att detta förslag skulle innebära någon skärpning i förhållande till formuleringen i dagens riktlinjer”. Utredningens föreslagna demokratikriterium skulle inte heller stoppa exporten i praktiken. Vi är därför djupt oroade över att Sverige kommer fortsätta exportera vapen till länder som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna. I de utförliga förslag som vi lämnat till regeringen kräver vi grundläggande förändringar för att reglerna ska skärpas så som en majoritet av riksdagen har utlovat:

• Ett absolut förbud för export av krigsmateriel till diktaturer och andra länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. De mänskliga rättig­heterna är odelbara och ömsesidigt förstärkande.

• Demokrati och mänskliga rättigheter måste väga tyngre än krigsmaterielindustrins intressen. Vapen­export får inte ske av näringspolitiska skäl, men gränsen mellan näringspolitiska och försvars­politiska skäl är i dag inte tydlig.

Det nya regelverket kommer sannolikt styra exporten av vapen och annan krigsmateriel i årtionden. Nu måste partierna välja sida: förtryck och diktaturer eller demokrati och mänskliga rättigheter?

Anna Lindenfors
generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen

Bo Forsberg
generalsekreterare Diakonia

Malin Nilsson
generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Agnes Hellström
ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Erik Lysén
internationell chef Svenska kyrkan

Karin Wiborn
generalsekreterare Sveriges kristna råd

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

http://www.svd.se/svik-inte-ert-lofte-om-stopp-for-vapenexport/i/senaste

Fortsätt läsa mer från oss