Två barn som är migranter i förgrunden. De ser trötta och nedstämda ut.

17 företrädare från olika kristna organisationer skriver idag i Dagen en uppmaning till alla som kandiderar i det kommande valet, och även till alla väljare, att stå upp för en hundradel av vårt välstånd till världens fattigaste.

Sedan 1960-tal har det varit en rådande princip från Sveriges beslutsfattare att Sveriges bistånd ska vara en hundradel av bruttonationalinkomsten. Men i denna valrörelsen har tongångarna varit annorlunda. Trots att covidpandemin och klimatförändringar har ökat utsattheten för världens mest fattiga ytterligare.

”En hundradel av vårt välstånd gör stor skillnad för de miljörättsförsvarare som vakar över världens lungor och försöker stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, eller för fredsbevarande insatser som bidrar till dialog och förhindrar övergrepp när människor står upp för sig själva och sin demokratiska rätt. Det bidrar till vatten, hållbar matproduktion, utbildning och jämställdhet. Allt sådant som bygger motståndskraft och gör samhällen bättre rustade att möta de kriser vi alla nu gemensamt går in i”, skriver de 17 företrädarna i artikeln.

De nämner också att givandet är en del av svenska församlingars DNA. Inte som praktisk teori, utan praktisk handling som gör skillnad. Något som fler delar av svensk folkrörelse också står för.

Skribenterna skriver också att valet är en möjlighet och chans att fortfarande kunna välja en hundradel för världen:
”Utvecklingen för världens fattiga kan vändas, vi har gjort det förr och vi kan göra det igen. Vi har råd att bidra med en hundradel av vårt välstånd. Vi har inte råd att låta bli. Ta reda på vad partier vill med biståndet”.

Undertecknare av debattartikeln:
Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan
Siri Karlsson, direktor ADRA
George Joseph, generalsekreterare Caritas Sverige
Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Linalie Newman, Ingemar Forss, missionsdirektorer Evangeliska frikyrkan
Bo Jeppsson, samfundsledare Frälsningsarmén
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen
Johan Bäckrud, direktor Lepramissionen
Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen
Niclas Lindgren, direktor PMU
Ulf Häggkvist, missionsledare Svenska alliansmissionen
Jacob Ämterlind, generalsekreterare Svenska alliansmissionens ungdom
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia


Läs debattartikeln i Dagen:

https://www.dagen.se/debatt/2022/09/06/sverige-har-rad-att-ge-en-hundradel-av-sitt-valstand-till-de-fattigaste/

Fortsätt läsa mer från oss