DEBATT. Konsekvenserna av pandemin är stora i Sverige, men katastrofala för människor i länder med utbredd fattigdom. Sverige har möjlighet – och därmed ansvar – att stötta de som drabbas hårdast. Vi, 41 organisationer, ber dig att uppmana de folkvalda i riksdagen att hålla sina löften till världens mest utsatta.

Idag vet vi att covid-19 har utlöst den värsta ekonomiska krisen i modern tid, och att de som hade det sämst redan innan pandemin – drabbas hårdast. Av två miljarder arbetare i den informella ekonomin stod många, från en dag till en annan, utan levebröd när samhällen stängdes ner.

I Afrika söder om Sahara riskerar 426 barn att dö varje dag resten av året på grund av matbrist som förvärrats av pandemin. I ansträngda sjukvårdssystem blir vård till våldtagna flickor, mödravård och vaccin mot dödliga barnsjukdomar bortprioriterat.

Låt dina folkvalda som är tillbaka i riksdagen den här veckan veta att du är stolt över ett Sverige som inte lämnar de svagaste i sticket

Det här är krisåret då det enligt FN hade behövts fyra gånger mer internationellt bistånd i världen för att möta pandemins katastrofala konsekvenser för människor i fattigdom. Detta samtidigt som ekonomin går dåligt även i höginkomstländerna, vilket riskerar att leda till minskat internationellt stöd.

De ekonomiska behoven i Sverige är stora och de personliga tragedierna i pandemin många. Här finns samhällsproblem som kräver mer resurser. Dem måste vi klara av att ta oss an.

Samtidigt är en värld med större ojämlikhet, mer hunger och konflikter en osäkrare värld för oss alla. Internationellt bistånd är inte ensamt lösningen, många olika resurser kommer att krävas för en hållbar återhämtning. Men bistånd är ett avgörande bidrag till att långsiktigt bygga upp samhällen med fungerande institutioner, tillgång till mat, utbildning och sjukvård.

Det finns de som vill ta från det internationella biståndet för att täcka ökade kostnader i Sverige. Men vi som är ett av världens rikaste länder bör alltid kunna avsätta en hundradel av BNI till de som har det sämre. En minskning skulle dessutom bryta mot riksdagens åtagande om biståndets nivå. Om Sverige minskar sin insats är det stor risk att andra länder följer efter. Vi sätter i sådana fall en negativ trend som kommer att allvarligt hota världens möjligheter att bekämpa fattigdomen.

Ska vi inte göra tvärtom istället? Kan vi få blicka tillbaka på krisen och vara stolta över att vi orkade och förmådde hjälpa andra även när det blåste kallt? Att vi sa ”nu är det tufft för oss, men oändligt mycket svårare för andra”. Att vi visste att Sveriges internationella engagemang inspirerar och ökar hoppet om en hållbar framtid för alla efter coronakrisen.

Låt dina folkvalda som är tillbaka i riksdagen den här veckan veta att du är stolt över ett Sverige som inte lämnar de svagaste i sticket. Ett Sverige som fortsätter att vara en stark röst för en mer jämlik och hållbar värld.

Underskrifter, samordnade av CONCORD Sverige:
1. Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan
2. Jennifer Vidmo, generalsekreterare ActionAid Sverige
3. Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
4. Martina Hibell, generalsekreterare Barnfonden
5. Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia
6. Miet Lammens, ordförande Emmaus Stockholm
7. Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
8. Charlie Aronsson, tf kanslichef Fair Action
9. Hanna Dahlström, kanslichef FIAN Sverige
10. Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
11. Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv
12. Joakim Molander, ordförande FUF – Föreningen för utvecklingsfrågor
13. Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
14. Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
15. Jens Rosbäck, chef för den internationella avdelningen IOGT-NTO-rörelsen
16. Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM Sverige
17. Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
18. Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
19. Klara Knapp, ordförande Latinamerikagrupperna
20. Judy McCallum, executive director Life & Peace Institute
21. Eva Nordenstam von Delwig, kommunikationschef Läkarmissionen
22. Anna Widoff, ordförande MeSheWe
23. Khalil Zeidan, ordförande Nordisk Hjälp
24. Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
25. Anna Wester, ordförande Palestinagrupperna i Sverige
26. Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
27. Niclas Lindgren, direktor PMU
28. Gerardo Lizano, verksamhetsansvarig Praktisk Solidaritet
29. Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL
30. Bengt Ekman, vik. generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
31. Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
32. Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet
33. Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén
34. Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
35. Malin Flemström, tf. vd The Hunger Project
36. Sofia Östmark, kanslichef Union to Union
37. Eva Åberg, verksamhetschef Vi-skogen
38. Peter Brune, generalsekreterare War Child Sweden
39. Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige
40. Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
41. Martin Uggla, ordförande Östgruppen


Läs debattartikeln i Dala-demokraten

https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-stodet-till-varldens-mest-utsatta-behovs-nu?fbclid=IwAR2Q200qaCCxhd0oO4IF0CPVzie4hUySoVCe6zNqeRyayRHlbt_ei_ef-AM

Fortsätt läsa mer från oss