Debatt I dag lever runt 7,6 miljarder människor på jorden. Till år 2050 förväntas antalet öka med 33 procent till närmare tio miljarder, enligt siffror från FN. Att vi blir fler ställer ökade krav på oss alla och planetens resurser som vi lever av. Sedan 1990 har världsekonomin nästan tredubblats och den globala exporten femdubblats. Vi har aldrig tidigare varit så beroende av varandra och en hållbar utveckling som vi är i dag.

Tillsammans med flera olika aktörer och organisationer från World Fair Trade Organization och Fairtrade International lanserar vi nu ”Fair Trade Charter”, en gemensam plattform för rättvis handel som syftar till att ge begreppet en tydlig innebörd och förmedla dess viktiga budskap.

Den globala handeln gör det möjligt för oss i Sverige att finna produkter och varor från världens alla hörn. Det handlar om kaffe som växer på höga höjder i Colombia eller på enorma plantager i Brasilien, om bananer som växer i Ghanas hetta eller i orkandrabbade Dominikanska republiken. Det innebär fantastiska möjligheter, men också ett stort ansvar.

Handeln har utvecklat många av världens ekonomier, men den ojämlika fördelningen av dess vinster och miljöproblem är också tydlig. Enligt en ny rapport från Oxfam har världens åtta rikaste män mer pengar än de fattigaste 3,6 miljarder människorna tillsammans. Den globala handeln domineras av ekonomiskt starka företag som gör det svårt för mindre producenter att ta plats på marknaden och leva på sina odlingar.

Den konventionella världsmarknaden har tagit en riktning som inte är förenlig med mänskliga rättigheter. Det handlar om låga världsmarknadspriser, otrygga och kortsiktiga handelsvillkor, om kvinnors bristande tillgång till mark och marknader, om odlare och anställda som arbetar i generationer under slavliknande förhållanden. Det handlar om bristande fackliga rättigheter och om barn som sätts i arbete på fälten i stället för i skolan.
Begreppet rättvis handel bygger på viljan att se en handel som baseras på hållbara, jämlika och rättvisa villkor, inte en handel som endast gynnar ett land eller en aktör. Vi vill motverka de krafter som vill se en annan utveckling.

Vi kräver nu:

• En handelskedja där alla inblandade, kvinnor som män, får skäligt betalt för sitt arbete.
• En global handel som respekterar och värnar om mänskliga rättigheter och är miljömässigt hållbar.
• Öppenhet och transparens i världens handelskedjor.

En rättvis världshandel är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå de globala målen i Agenda 2030. Det handlar om att utrota fattigdomen, främja demokratin och förverkliga mänskliga rättigheter. Småskaliga livsmedelsproducenter i länder med utbredd fattigdom ska få ökade inkomster, klimatförändringar ska bekämpas och ekologisk odling ska premieras.

Rättvis handel ska vara ett verktyg för social, ekonomisk och miljömässig utveckling som grundar sig i global solidaritet mellan världens alla länder. För att uppnå en rättvis handel, behöver fler ta ställning och agera därefter. Som aktörer inom handeln, makthavare och konsumenter, har vi alla möjlighet att verka för en förändring. Vi representerar många av Sveriges största organisationer och står bakom en rättvis handel.

Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige
Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Johan Lindholm, ordförande Byggnads
Annika Laurén, vd Ekobanken Medlemsbank
Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST
Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund
Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande Kommunal
Jan Johnsson, ordförande Konsumentföreningen Stockholm
Monika Arvidsson, t f enhetschef, LO:s internationella enhet
Maria Lövström, ordförande Organisationen för Fair trade Återförsäljarna
Valle Karlsson, ordförande Seko, Service- och kommunikationsfacket
Jakob Schwarz, förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga
Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska Missionsrådet.
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Peter Hellberg, 1:a vice ordförande i Unionen
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Maria Schultz, internationell chef Vi-skogen
Erik Lysén, internationell chef Svenska kyrkan

Läs artikeln i Hållbarhet

https://www.aktuellhallbarhet.se/rattvis-handel-kravs-for-att-na-agenda-2030/

 

Fortsätt läsa mer från oss