Kt debatt KGV

DEBATT Det finns många sätt att bemöta våld och många sätt att utöva fred. Vi väljer den rättvisa fredens väg vilket kräver både rörelse mot målet och engagemang i själva resan. Människor med olika världsåskådningar ber vi slå följe med oss på resan.

En rättvis fred bjuder in oss alla att vittna genom våra liv. I vår strävan efter fred måste personligt och strukturellt våld avskaffas. Detta inbegriper våldshandlingar mot människor på grund av deras ras, kast, kön, sexuella läggning, kultur eller tro.

Kyrkornas Globala vecka 2014 handlar om tro som fredsskapare och om trons möjligheter att skapa en fred som är mer än frånvaro av krig. En rättvis fred. Fred i alla relationer. En fred utan könsrelaterat våld.

Vi ansluter oss till Kyrkornas världsråds internationella kampanj Thursdays in Black. Det innebär att vi klär oss i svart på torsdagar för att vi vill se en värld fri från våld och våldtäkt. Syftet är att med denna enkla markering bidra till att synliggöra det strukturella könsrelaterade våldet i såväl krig som fredstid. Ett våld som både är normaliserat och tabubelagt. Något som vi vet finns men som många av oss allt för ofta väljer att inte se.

Thursdays in Black är en rörelse för mänskliga rättigheter som ser, erkänner och markerar mot det våld som pågår mitt ibland oss. Könsrelaterat våld eskalerar i krig men är också ständigt närvarande i det vi kallar fredstid. Ett våld som ofta kommer till uttryck i våra nära, intima relationer, där vi förutsätter att vi ska kunna känna oss trygga.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att minst en av tre av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än deras partner. Då är endast det fysiska och sexuella våldet medräknat. FN:s definition inkluderar även psykisk skada, hot, tvång och godtyckligt frihetsberövande. Enligt FN är våld i nära relationer den klart vanligaste formen av könsrelaterat våld. Det innebär också att de flesta av oss också känner och möter förövare.

Att klä sig i svart och bära knappen ”Thursdays in Black — en värld utan våld och våldtäkt” är en enkel symbolisk handling för att synliggöra vår protest och för att väcka samtal. Vardagsfreden börjar i våra hjärtan men sträcker sig samtidigt ut i en globaliserad värld där kärleken till vår nästa får bli synlig genom handling.

Alla behöver vara med och bidra till en förändring. Vad vi kan göra för att motverka det strukturella våldet varierar beroende på om vi är polis, präst, läkare, granne, lärare, domare, politiker, bartender eller bästa vän men vi kan alla göra något för att se, erkänna och markera mot att det förekommer. Det är nödvändigt för att vara med på resan mot den rättvisa freden.

Erik Lysén
internationell chef Svenska kyrkan
Lasse Svensson
kyrkoledare Equmeniakyrkan
Amanda Carlshamre
förb ordf i Svenska kyrkans unga
Sofia Walan
generalsekreterare Kristna fredsrörelsen
Ann-Katrin Persson
förbundsrektor Sensus studieförbund
Peter K Sjögren
direktor Life & Peace Institute
Annika Damirjian
generalsekreterare Sv ekumeniska kvinnoråd
Karin Wiborn
generalsekreterare Sveriges kristna råd
Eva Christina Nilsson
generalsekreterare Svenska missionsrådet
Bo Forsberg
generalsekreterare Diakonia
Kerstin Enlund
förbundsrektor Studieförbundet Bilda
Niclas Lindgren
direktor PMU

Läs debattartikeln i media

Sändaren:
http://www.sandaren.se/debatt/pa-torsdagar-klar-vi-oss-i-svart
Kyrkans tidning:
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/pa-torsdagar-klar-vi-oss-i-svart


Fakta, Kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka firas varje år i november, med avslutning på Domsöndagen. I år infaller veckan 16 till 23 november och temat är ”Helig fred – tro som fredsskapare”. Veckan är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Arrangörerna tar fram tema och verktyg men över hela landet planerar och genomför engagerade människor olika lokala aktiviteter.

Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka och arrangerar den tillsammans med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska Kyrkans Unga, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Fortsätt läsa mer från oss