DEBATT Nyligen kom utredningen om statens stöd till trossamfund. Utredningen bekräftar den oerhörda betydelse som trossamfunden har för det svenska samhället och bidragen föreslås därför vara kvar. Göteborgs kommun går åt motsatt håll och försvårar ideellt arbete med barn och unga. De har nämligen beslutat att dra in de kommunala bidragen till några scoutkårer organiserade inom Equmenia, Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation. Varför gör kommunala tjänstemän en helt motsatt bedömning än den statliga utredningen?

Det är Equmenias öppenhet och transparens om sin kristna grund som motiverar beslutet. ”Om man säger att man vill sprida det kristna budskapet då har man exkluderat många”, säger enhetschefen för Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning i Dagen 9 mars. I Göteborg är det inte bara föreningar inom Equmenia som blivit av med bidragen, detsamma gäller föreningar inom Svenska Alliansmissionens Ungdom och Frälsningsarmén.

Den kommunala tjänstemannen i Göteborg antar att alla inte känner sig välkomna om verksamheten är kristen. Antagandet bygger på vanliga missuppfattningar och fördomar. Hur ser då verkligheten ut? Ett exempel är Equmeniaföreningen på Björkö där man samlar unga med olika etnisk och religiös bakgrund till läxläsning och ungdomssamlingar.

Vi skulle kunna ge många fler exempel från olika delar av Sverige. Tillsammans har de kristna ungdomsorganisationerna mer än 80 000 barn och ungdomar som varje vecka deltar i våra verksamheter. Etnologen Maria Zackariasson konstaterar att ”aktivitet i religiösa organisationer som Equmenia i lika hög grad som aktivitet i andra typer av organisationer har potential att bidra till att utveckla ungas demokratiska kompetens.”

Kan verkligen Göteborg och andra kommuner vara utan det formande av demokratiska färdigheter som våra organisationer bidrar med? Statens utredare av statens stöd till trossamfund svarade nej på den frågan.

Tyvärr bygger besluten om indragna kommunala bidrag på okunskap, fördomsfullhet och intolerans. I stället för att slå undan benen på oss borde politikerna ta tillvara på alla goda krafter som vill vara med och bidra till att bygga ett gott demokratiskt samhälle för barn och unga att växa upp i.

Carin Dernulf, Equmenia
Ewa-Marie Kihlagård, Frälsningsarmén
Mikael Celinder, Svenska Alliansmissionens Ungdom
Jakob Schwarz, Svenska Kyrkans Unga
Vanessa Nacional, Sveriges Unga Katoliker
Johanna Björkman, Salt
Johanna Bode, Pingst Ung
Rebecka Werner, Evangeliska Frikyrkan
Fredrik Wenell, Sveriges kristna råd

Läs artikeln i Göteborgs-Posten

http://www.gp.se/nyheter/debatt/gillar-g%C3%B6teborgs-stad-inte-trossamfunden-1.5441257

Replik i Göteborgs-Posten

18 april
http://www.gp.se/debatt/vi-uppfyller-alla-kriterier-f%C3%B6r-f%C3%B6reningsst%C3%B6d-1.5639832

Fortsätt läsa mer från oss