kyrkoledare fikar utan text
Längst bak från vänster: Misha Jaksic, Esbjörn Hagberg, Stefan Holmström, Olle Alkholm, Fredrik Emanuelson. Längst fram från vänster: Pelle Hörnmark, Karin Wiborn, Marie Willermark, Daniel Norburg och Antje Jackelén. Foto: Mikael Stjernberg.

DEBATT Idag på fikadagen Fairtrade Challenge blir den hundrade församlingen i Sverige diplomerad till Kyrka för Fairtrade. De val vi som församlingar och individer gör här i Sverige får direkta konsekvenser för människor i länder med utbredd fattigdom.

Många av dem som varje kväll går och lägger sig hungriga är också de som producerar våra livsmedel. Orättvisan är stor och utmaningen att utrota fattigdom är arbetskrävande men inte omöjlig. Fairtrade Sverige har nyligen släppt en bananrapport som visar på de problem som finns inom bananindustrin gällande usla arbetsvillkor och bristen på mänskliga rättigheter. Samtidigt visar rapporten att det finns ett stort intresse för konsumenter i Sverige att göra hållbara val.

Fortfarande har många bananodlare inte råd att ställa ordentligt med mat på bordet eller möjlighet att täcka familjens basbehov som utbildning, hälso- och sjukvård. Många anställda utsätts också för usla arbetsvillkor och det utbredda användandet av kemiska bekämpningsmedel utgör en fara både för de som arbetar direkt med bananodlingen och deras närmiljö.

Människor i Sverige är stora konsumenter av bananer. Svenska konsumenter äter i genomsnitt 17 kilo bananer per person och år, men än så länge är endast 1 av 10 bananer Fairtrade-märkta. Många församlingar har regelbundna eller tillfälliga inköp, kanske framförallt till barn- och ungdomsgrupper eller scouterna. Fairtrade-märkningen är ett sätt för oss som medskapare i Guds rike att vara med och bekämpa fattigdom genom våra dagliga val i butiken. Handel är ett oerhört kraftigt verktyg för att lyfta människor ur fattigdom, om den sker på rättvisa villkor.

Genom att köpa Fairtrade-märkta produkter kan vi både som församlingar och privata hushåll bidra till att odlare och anställda kan förbättra sina egna arbets- och levnadsvillkor. De som odlat den Fairtrade-märkta bananen har fått ett minimipris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion. Utöver detta utgår också en Fairtrade-premie som används för investeringar i lokalsamhället, som utbildning, bostäder och hälsovård. För enskilda individer innebär det en bra och säker arbetsmiljö, att deras barn får möjlighet att studera vidare och att de får tillgång till gratis sjukvård med utbildad personal.

I dag diplomeras Redbergskyrkan i Equmeniakyrkan som Sveriges hundrade Kyrka för Fairtrade. På söndag får ytterligare två församlingar, Hortlax församling i Svenska kyrkan Luleå stift och Moheda Missionsförsamling ta emot sitt diplom. Det är glädjande att många församlingar i fyra olika samfund, från Gunnarsbyn i Norrland till Malmö har valt att ta ett steg för Fairtrade och strukturera sitt arbete med rättvis handel genom diplomeringen som har funnits sedan 2009. Den ekumeniska rörelsen kring rättvis handel har lång och stark tradition. Samtidigt behöver vi också påminna oss om vad som är vår drivkraft och framtida förhoppning – rättvis handelsrörelsen finns för att vi inte ska behöva finnas.

När vi gläds åt att det finns hundra diplomerade församlingar vet vi också att det är först när vi blir ännu fler som väljer Fairtrade-märkta och rättvist handlade produkter som reella förändringar kan ske. Många Fairtrade-certifierade producentorganisationer kan fortfarande bara sälja en liten del av sin produktion som Fairtrade vilket gör att premien de får som certifierade odlare är förhållandevis liten.

Bananodlaren i Ghana och medlemmen i en kyrka i någonstans i Sverige är en del av en kyrka som inte känner några landgränser. När vi möts i gemenskap kring fikabordet i våra församlingar blir vi påminda om att vi är en del av en världsvid kyrka. Låt oss med den insikten gå från ord till handling och låta fikaborden i våra kyrkor stolt lysa av Fairtrade-märkta produkter – i dag på fikadagen Fairtrade Challenge och alla andra dagar.

Magdalena Streijffert
generalsekreterare Fairtrade Sverige
Pelle Hörnmark
föreståndare, Pingst
Antje Jackelén
ärkebiskop, Svenska kyrkan
Lasse Svensson
kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Marie Willermark
ledare, Frälsningsarmén
Karin Wiborn
generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Eva-Maria Munck
koordinator, Kyrka för Fairtrade, ­Sveriges kristna råd

Läs debattartikeln i Kyrkans tidning

http://www.kyrkanstidning.se/opiniondebatt

 

Fortsätt läsa mer från oss