faitrade debatt dagenDEBATT Kyrkan och enskilda kristna har alltid varit engagerade i frågor som rör rättvis handel. Insikten fanns tidigt att handel kan bidra till att stärka orättfärdiga strukturer och att handel även kan lyfta människor ur fattigdom – om det görs på rätt sätt.

Två tydliga exempel på sätt som kyrkan har arbetat för att främja rättvis handel är dels att den var med och grundade föreningen Fairtrade Sverige (dåvarande Rättvisemärkt), dels att den första Fairtrade-certifierade produkten som kom ut på den svenska marknaden var Sackeus kyrkkaffe.

I dag är det familjejordbruk på landsbygden, i länder med utbredd fattigdom, som odlar det mesta av världens kaffebönor. Det största problemet för dessa kaffeodlare är den ekonomiska osäkerheten. På grund av att världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket blir de ibland tvungna att sälja sitt kaffe för mindre än vad det kostar odlarna att producera det. Ett annat stort problem är klimatförändringarnas påverkan på kaffeodlingarna.

De länder där kaffeexporten är grundläggande för ekonomin är också de länder som är mest utsatta för klimatförändringar. Stigande temperaturer och förändrade nederbördsmönster påverkar kaffet genom försämrad kvalitet och sjukdomsangrepp på plantorna. Klimatförändringarnas påverkan kan innebära att kaffets odlingsbara yta halveras till år 2050.

Fairtrade skapar förutsättningar för odlare och anställda, i länder med utbredd fattigdom, att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Det möjliggör en tryggare försörjning bland annat genom krav på långsiktiga handelsavtal, ett garanterat minimipris för råvaran och en premie för producenter att investera i lokalsamhället och verksamheten.

Fairtrade ger också ökade resurser för miljöhänsyn genom att erbjuda prispåslag, vilket ger högre betalning för odlare som ställer om till ekologisk odling. Dessutom stödjer Fairtrade odlare genom ett särskilt program som inriktar sig på de regioner och produkter som anses vara särskilt utsatta för klimatförändringarnas påverkan.

Det handlar om att leva trovärdigt som kristna. Vi är kallade­ att älska vår nästa och det kan vi göra på flera olika sätt. Det kan ske konkret i vardagen genom vad vi konsumerar. Dina medmänniskor finns även i din varukorg. Vi vill se en rättvis och jämlik värld rotad i en kristen övertygelse om att alla människor är skapade till Guds avbild. Att välja Fairtrade är ett sätt att leva rättvisa.

Torsdagen den 20 oktober är det den stora Fairtrade-fikadagen: Fairtrade Challenge. Målet är att ännu fler än tidigare år ska fika med Fairtrade-märkta produkter, under en och samma dag, för att göra ännu större skillnad för de människor som odlar och producerar våra varor. Det kan liknas vid Jesu brödunder. Så som brödet och fiskarna räckte åt alla när de delades och välsignades av Jesus kan vi när vi delar en Fairtrade-­fikapaus tillsammans bidra till att fler människor får råd till mat för dagen.

Just kaffe är en viktig produkt att värna om då dess odlare i dag möter stora utmaningar i sin produktion. Utmaningar som påverkar deras ekonomi och därmed möjlighet till utveckling men där utmaningarna också äventyrar vår framtida kaffekonsumtion. Vi svenskar konsumerar runt tio kilogram per invånare och år och det ger oss en stor påverkanskraft.

Vi uppmanar till engagemang för rättvis handel. Gör det genom att:
– Ordna en Fairtrade-fikapaus den 20 oktober för vänner, kollegor eller din församlings verksamhet. Anmäl den på www.fairtradechallenge.se och registrera den på fikalaget ”Kyrkor för Fairtrade”.
– Lära dig mer om vilka utmaningar som odlare och deras samhällen möter och vad organisationer som Fairtrade och andra gör för skillnad.
– Köpa Fairtrade-märkt kaffe och andra produkter.
– Påverka din församling eller kyrka att inhandla Fairtrade-märkt kaffe, te, blommor och andra produkter.
– Engagera din församling eller kyrka till att ansöka om att bli en ”Kyrka för Fairtrade”.

Carin Dernulf, generalsekreterare, Equmenia
Elisabeth Korswing, koordinator, Sveriges kristna råd
Fanny Ljungholm, frälsnings­officer, Frälsningsarmén
Gunilla Ikponmwosa, samordnare, Equmenia­kyrkan
Henrietta Eurenius, projektledare, föreningen Fairtrade Sverige
Karin Wiborn­, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Maria Lövström, ordförande, organisationen Fairtrade återförsäljarna
Urban Jorméus­, enhetschef, Svenska kyrkan

Läs debattartikeln i Dagen

http://www.dagen.se/debatt/lev-trovardigare-som-kristna-1.792288

Fortsätt läsa mer från oss