fairtrade debatt

DEBATT I slutet av september samlades världens ledare i New York för att diskutera och ta beslut om FN:s nya utvecklingsmål, Agenda 2030. De nya målen, som är universella, följer upp de åtta Millenniemålen som antogs år 2000 och löper ut 2015. Agenda 2030 belyser tydligt att fattigdomsbekämpning och klimatförändringar är utmaningar som är tätt sammanknutna och till skillnad från millennie­målen ställer de större krav på rika länder att vidta åtgärder för att bidra till en mer hållbar värld.

Ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att ta hänsyn till klimat- och miljöaspekter såväl som sociala och humanitära aspekter.

Den nya universella Agenda 2030 är ambitiöst och omfattande. För att vi ska nå de 17 globala målen krävs en rad förändringar. Här är rättvis handel ett viktigt verktyg för att lyfta odlare och anställda ur fattigdom. Det är först då odlarna själva ges möjlighet att investera i åtgärder för att skydda sin närmiljö, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan.

Med de nya hållbarhetsmålen i ryggen och med det stundande klimatmötet COP21 i slutet av november vill vi inför fikadagen Fairtrade challenge understryka vikten och möjligheten av att ta ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna.

Ett av den världsvida kyrkans bidrag för hållbar utveckling är att visa på människorna i kedjan från producent till konsument. För att låna teologen Magnus Malms ord, ”I dagens globaliserade värld kan en rimlig definition av vem min nästa är låta så: varje människa som påverkas av mina val, vad jag köper, äter, reser med och så vidare har konkret betydelse för människor över hela jorden. Att avskärma kärleken till nästan från dessa sammanhang blir alltmer absurt.”

Följdverkningarna av den globala uppvärmningen orsakar problem för världens jordbrukare och de slår hårdast mot människor i fattigare delar av världen. Bananer, kaffe, kakao och te är produkter som anses vara i särskild fara för klimatförändringarnas påverkan. När klimatet förändras innebär det en minskad skörd eller i vissa fall en utebliven inkomst för odlarna. Något som får förödande konsekvenser för människor som redan lever på gränsen till fattigdom.

Fairtrade och rättvis handel är en viktig del i en hållbar utveckling som ser till både människa och miljö. Certifierade producenter ges en minimilön som går mot en levnadslön eller ett pris som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Utöver det får de också en Fairtrade-premie som används till investeringar i verksamheten eller i lokalsamhället.

Till exempel används premien i vissa fall till att bekosta en omställning till ekologisk produktion.

Fairtrade är den mest kända etiska märkningen globalt. På den svenska marknaden finns nu över 2500 Fairtrade-märkta produkter och globalt omkring 30 000 produkter.

Det är med stolthet och glädje som vi ser det lokala engagemanget i rättvis handel bland individer och församlingar i Sverige. Under kampanjveckorna Fairtrade fokus, som vi är mitt inne i blir antalet diplomerade församlingar fler än 125. Det är inte bara i församlingar i Sverige där det pågår aktivitet för Fairtrade och rättvis handel. Den 4 oktober diplomerades Svenska kyrkan i London som första utlandsförsamling till Kyrka för Fairtrade.

Alla församlingar som uppfyller Kyrka för Fairtrades kriterier kan bli diplomerade. Det handlar om att använda Fairtrade-märkta produkter, sprida kunskap och bilda opinion om frågorna, samarbeta med andra kyrkor och organisationer samt organisera arbetet i en styrgrupp.

Förra året samlade Fairtrade challenge 650 000 fikadeltagare. Nästan 25 000 av dessa deltagare fikade i kyrkor och församlingar runt om i landet. I år hoppas vi att det blir ännu fler!

Låt oss bli många som fikar Fairtrade-märkt den 15 oktober för att fler ska få upp ögonen för produkter som producerats med hänsyn till både människa och miljö!

Men låt viljan inte stanna där. Som aktiva i arbetet med Kyrka för Fairtrade vill vi uppmuntra fler individer, kyrkor och församlingar att värna den jord som Gud älskar.

Josefin H­järpe Lämås, Equmenia
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Fanny Ljungholm, Frälsningsarmén
Magdalena Streijffert, Fairtrade Sverige
Maria Lövström, Fair Trade Återförsäljarna
Urban Jorméus, Svenska kyrkan
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd

Läs artikeln i Dagen

http://www.dagen.se/debatt/en-kyrka-med-h%C3%A5llbart-fokus-1.418708

Fortsätt läsa mer från oss