Följeslagarprogrammet skriver på julafton en debattartikel i Sydsvenskan.
De fyra undertecknarna, alla tidigare följeslagare, skriver om hur Följeslagarprogrammet under 20 år har utgjort en folkrörelse för fred i Palestina och Israel och kommer att fortsätta så länge behovet finns.

Skribenterna vädjar också om ett förnyat svenskt åtagande för att höja respekten för folkrätten och stödja fredsrörelsen i Palestina och Israel. De skriver: ”Vi vill se modiga representanter i riksdag och regering. Sverige kan verka för att överträdelser mot folkrätten besvaras med handling, inte bara uttalanden”.

I texten lyfts det också fram att Följeslagarprogrammet startade för 20 år sedan på initiativ från kyrkoledare i Jerusalem som i ett brev till Kyrkornas Världsråd bad om internationell närvaro i området. Sedan dess har cirka 2 000 människor slagit följe för fred i Palestina och Israel, varav 380 har varit svenskar.

Behovet av följeslagare har tyvärr inte minskat, snarare tvärtom, då den pågående våldsvågen har gjort 2022 till det dödligaste året på Västbanken på 16 år.

De tidigare följeslagarna skriver i debattartikeln om programmets arbete och hur följeslagare dagligen möter personer och organisationer, palestinska och israeliska, som under svåra förhållanden arbetar för en annan framtid. Och hur följeslagare till exempel står sida vid sida med israeliska rabbiner som stödjer palestinska familjer under olivskörden.

De fortsätter i texten: ”Under människors dagliga väntan vid trånga militära vägspärrar finns israeliska kvinnoorganisationer som står upp för de köande palestiniernas rätt till värdighet. De vägrar vara varandras fiender.
Som följeslagare möter vi palestinska och israeliska föräldrar som förlorat sina barn i konflikten men ändå valt en väg till försoning.
Som följeslagare möter vi palestinier som med ickevåldsmetoder står upp för sin rätt till ett värdigt liv”.

Skribenterna slår också slutligen fast att när följeslagare finns på plats förbättrar det människors möjlighet att få tillträde till arbete, sjukvård och heliga platser. Och att följeslagarnas närvaro efterfrågas av israeliska och palestinska organisationer, FN-organ och diplomatiska representationer.

Skribenterna:
Erik Svanberg, biståndsarbetare
Jennifer Schulze, präst
Lennart Molin, teologie doktor
Johanna Wassholm, policyrådgivare


Läs hela debattartikeln på Sydsvenskan.se

”Det behövs ett förnyat svenskt åtagande för fred i Palestina och Israel.”

Replik 5/2 2023

”Välkomna dem som arbetar för rättvisa och fred – för alla i Israel och Palestina”

Fortsätt läsa mer från oss