Print screen på bild från Altinget.se och vår debattartikel om demokrativillkor. Bild på moské och kyrka bredvid varandra.

Sveriges kristna råd, Forum och Fremia skriver idag en gemensam debattartikel om hur den proposition om demokrativillkor som nu ligger på riksdagens bord riskerar att leda till orimliga och oproportionerliga inskränkningar för civilsamhällets organisationer och trossamfund i Sverige.

Organisationerna skriver i debattartikeln:
”Sveriges kristna råd, Forum och Fremia delar mot den bakgrunden med största självklarhet utgångspunkten att statens resurser inte ska gå till icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer. Strävan efter mer enhetliga och rättssäkra demokrativillkor är också välkommen och efterlängtad. Men vi menar samtidigt att utformningen av demokrativillkoren i den föreliggande propositionen måste justeras för att minska risken för allvarliga negativa konsekvenser. Konsekvenser som i sin förlängning kan leda till en försvagad demokrati i stället för som avsikten är: att vår demokrati värnas”.

Debattartikeln innehåller även fem tydliga ändringar som behöver göras i lagförslaget. Bland annat att avgränsa företrädarskapet till personer i ledande ställning och att kriterierna bör ta hänsyn till överträdelsens allvarlighetsgrad, systematik och utsträckning i tid.

Just nu ligger förslaget till proposition hos riksdagen och ska behandlas i kulturutskottet de närmsta veckorna. Efter en lång process med ett flertal utredningar, hundratals remissvar och kritik från Lagrådet.

”Vi – Fremia, Forum och Sveriges kristna råd – har med våra samlade erfarenheter och stora bredd tagit ansvar för att lämna konstruktiva förslag till hur utformningen av demokrativillkoren bör justeras för att inte organisationers och trossamfunds ställning i en levande demokrati ska äventyras. Nu förväntar vi oss att partierna i Sveriges riksdag tar sitt ansvar och ser till att vi får på plats skäliga och rimliga demokrativillkor som uppfyller sitt syfte: att värna den svenska demokratin”, skriver vi som avslutning på debattartikeln.

Artikeln är undertecknad av:

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Maria Alsander, generalsekreterare Forum-idéburna organisationer med social inriktning och Volontärbyrån
Patrik Schröder, samordnare civilsamhällespolitik Fremia


Läs debattartikeln på Altinget.se

”Demokrativillkoren äventyrar organisationers och trossamfunds ställning”

Fortsätt läsa mer från oss