Utbildning. Många församlingar har kontakt med människor som kommit hit som flyktingar. Vissa av dem vet att de får stanna i Sverige. Andra vet att de ska utvisas. Vissa vet inte alls. Hur möter man de här personerna?

Sveriges Kristna Råd inbjuder till två studiedagar 11-12 maj i Malmö om kyrkornas flyktingarbete. Under dagarna får man också veta mer om aktuell lagstiftning kring flyktingfrågorna. Studiedagarna är en del i SKRs utbildningssatsning inom området.

 

Fortsätt läsa mer från oss