riksdag

2015-09-07

Till
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm
(e-post till ju.a@regeringskansliet.se)

Yttrade över SOU 2015:31
Datalagring och integritet

Sveriges kristna råd instämmer i det yttrande som avges av Svenska kyrkan med nedanstående text. Respekten för kyrkornas själavårdande verksamhet är något som alla våra medlemskyrkor anser viktig.

Vårt yttrande begränsas till den del av betänkandet som har en uppenbar och direkt betydelse för den verksamhet som vi bedriver.

Vi välkomnar förslaget att införa en skyldighet att förstöra uppteckningar från hemlig övervakning gällande personer som omfattas av yrkesmässig tystnadsplikt. Det är viktigt att värna det absoluta skydd som gäller för kyrkans själavårdande verksamhet. En skyldighet att förstöra inte bara det innehåll som inhämtats genom övervakningen utan också informationen om att kommunikationen ägt rum stärker detta skydd.

Med vänliga hälsningar
Sveriges kristna råd

Björn Cedersjö
Direktor Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 -453 68 23   bjorn.cedersjo@skr.org

 

Fortsätt läsa mer från oss