EFK Daniel NorburgEn majoritet av kongressledamöterna röstade ja till Daniel Norburg som ny missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan, EFK. Flera ombud var framme och visade sitt stöd till styrelsens förslag.

En röst höjdes även för att kongressen skulle rösta ett ”mjukt nej” till styrelsens förslag. Kongressen valde dock att gå på styrelsens på styrelsens förslag.

EFK styrelse presenterade i samband med missionsdirektorvalet den framtidsgrupp som under det närmaste halvåret kommer att få i uppdrag att genomlysa organisationen och föreslå konkreta förslag för ett omtag av Evangeliska Frikyrkan.

Daniel Norburg 2014 MB _ redigerad - beskurenDaniel Norburg tillträder som missionsdirektor i juni och tar över tjänsten efter Anders Blåberg. Evangeliska frikyrkan är en av 25 medlemskyrkor inom Sveriges kristna råd.

 

Fortsätt läsa mer från oss