Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Stipendiernas antal och storlek beror på fondens avkastning och varierar från år till år. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd.

Stipendier kan till exempel sökas för att täcka kostnader för materialinsamling, andra studieresor, publiceringskostnader samt deltagande i internationella ekumeniska kurser, konferenser och seminarier. Ett särskilt ansvarsområde för fonden är att ge stipendier för Graduate School of Ecumenical Studies och andra kurser vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz, som drivs av Kyrkornas Världsråd.

Fortsätt läsa mer från oss