Ickevåldsfonden vill genom att lyfta upp och sprida goda exempel bidra till att minska våldet i samhället. Därför belönar fonden – och sprider kännedom om – goda förebilder. Det sker bland annat genom att dela ut pris till projekt och personer som är värda att uppmärksammas för sitt arbete mot våld. Den 30 november hålls manifestationer mot våld och samma dag delar Ickevåldsfonden ut sina priser.

För mer information, kontakta Maria Bäcklund, koordinator för SKR:s fredskulturprogram

Fortsätt läsa mer från oss