Med början idag vill SKR på hemsidan på nytt lyfta fram Charta Oecumenica, de ”Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa” som utgavs i april 2001. Det var KEK, de ortodoxa och reformatoriska kyrkornas europeiska samarbetsorganisation, och CCEE, de katolska biskopskonferensernas motsvarighet, som gemensamt utgav Chartan. För många är den en okänd text, för andra en text som väcker frågor, kanske till och med misstro. Men för den ekumeniskt intresserade och brinnande ett omistligt redskap.

Charta Oecumenica kan med fördel användas som ett redskap för samtal, i kyrkor och samfund, lokala ekumeniska råd och enskilda församlingar. Med de på hemsidan nyinlagda texterna – i rutor med blå överkant – vill vi visa på hur Charta Oecumenica hänger samman med det arbete som kyrkorna tillsammans valt att bedriva genom SKR.

Fortsätt läsa mer från oss