Cecilia WikströmCecilia Wikström kommer att berätta om det nya dublinfördraget (Dublin III) och vilka förändringar som det kommer att innebära. Hon kommer i sin presentation särskilt att fokusera på reglerna för barn som söker asyl, ensamma eller med sina familjer.

Nätverksmötet för flykting- och integrationsfrågor arrangeras för fjärde året i rad och pågår under två dagar. 75 personer har anmält sig till torsdagen och 66 till fredagen med deltagare från Malmö i söder till Luleå i norr.

Representation finns från flera olika kyrkor. Dagarna har för många blivit viktiga för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Under torsdagen ligger fokus på barn i flyktingsituationer och på fredagen läggs tonvikten på integrationsfrågor, arbete mot främlingsfientlighet och rasism, kyrkornas roll i relation till den nya etableringspolitiken.

Sveriges kristna råd står för inbjudan och programmet har planerats av Sveriges kristna råds migrationsarbetsgrupp.

Fortsätt läsa mer från oss