Bön
Foto: Alex & Martin /IKON.

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet. Inför 2016 har Böneveckan temat ”Kallade att förkunna Guds storverk”. Materialet har förberetts av en arbetsgrupp i Lettland.

Under Böneveckan är tanken att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. – Huvudgudstjänsten firas normalt på söndagen i Böneveckan, men kan också firas en annan dag i veckan, eller annan dag under året, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd.

Inför Böneveckan skickas ett material ut till landets församlingar med uppmaning att använda den gemensamma gudstjänstordningen. På webben finns extramaterial att ladda ner. I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram på uppdrag av Kyrkornas världsråd och Romersk-katolska kyrkan. Bibelns dag infaller söndagen den 24 januari och firas för att inspirera till ökad bibelläsning.

Runt om i landet sker många olika ekumeniska arrangemang under Böneveckan. I exempelvis Kalmar arrangeras en ekumenisk körhelg med cirka 100 körsångare som kommer från olika kyrkor i kommunen. Detta är en tradition sedan 30 år tillbaka och varje år bjuder man in olika körledare. Inför 2016 kommer Urban och Carina Ringbäck från Göteborg att leda den stora kören.

– Många har genom åren upplevt den ekumeniska körhelgen som en höjdpunkt på året. Att komma tillsammans från olika kyrkor har gett glädje och inspiration, säger Karin Karlsson, en av de engagerade bakom körhelgen i Kalmar.

Fakta Böneveckan: 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. Den anglikanske prästen Paul Wattson i USA tog 1908 ett ytterligare initiativ att samlas till bön för kristen enhet 18-25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

Fortsätt läsa mer från oss