plåtkors

”Böneveckan för kristen enhet” firas samtidigt i 75 länder världen över under perioden 18–25 januari. Bibelns dag firas den 19 januari i samma vecka. Under Böneveckan är tanken att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund.

Olle Kristenson (3)– Här kan man använda det utsända materialet. Huvudgudstjänsten firas normalt på söndagen i Böneveckan, men kan också firas en annan dag i veckan, eller annan dag under året, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd.

Årets tema ”Är Kristus delad” har sitt ursprung i 1 Korinthierbrevet 1:1–17. Bibelstället är bland annat valt av inuiter som hör till ursprungsbefolkningen i norra Kanada, ett land präglat av mångfald i natur, klimat, språk och kyrkor. De har även förberett gudstjänstmaterialet som bär en tydlig längtan efter samhörighet.

I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Eftersom Bibelns dag infaller söndagen den 19 januari i Böneveckan samarbetar Sveriges kristna råd med Bibelsällskapet sedan många år. Bibelns dag firas för att inspirera till ökad bibelläsning.

Uppsala kristna råd har varit referensgrupp för materialet inför Böneveckan 2014. För Uppsala Kristna Råd är Böneveckan för kristen enhet en viktig markering i det lokala ekumeniska arbetet och en stor källa till inspiration.

– I många år har vi bjudit in alla medlemsförsamlingar i Uppsala att fira Böneveckan i en stor gudstjänst som ett viktigt uttryck för den enhet vi eftersträvar. På det sättet besöker vi varandras kyrkor och stärker ytterligare vår lokala gemenskap, säger Gunnel Borgegård, ordförande i Uppsala Kristna Råd.

Fakta Böneveckan:
1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd 1966. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen. Materialet för 2014 kommer från Kanada.

 

Fortsätt läsa mer från oss