Sveriges kristna råd vill uppmärksamma barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i såväl kyrkornas liv som samhället i stort. I Sveriges kyrkor bedrivs en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Det är alltifrån scouter, barnkörer, fritidsgårdar, integrationsprojekt till bibelstudier, konfirmationsverksamhet med mera. De olika kyrkorna har sina egna profiler och metoder, men lär av varandra och hämtar inspiration från det som andra har gjort. Detta vill Sveriges kristna råd vara med att möjliggöra. En del i detta arbete är samordningen av böndagen för världens barn som i år, 2022, infaller söndagen den 2 oktober, dagen innan den internationella barndagen.

Den internationella barndagen hör samman med Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter från den 20 november 1989. Redan 1953 uppmuntrade Förenta nationerna alla stater att skapa en särskild barndag.

– Barn är viktiga! Så säger vi ofta i våra kyrkor. Den internationella böndagen för världens barn är till för att lyfta de barn som ni har er närhet, men också barn utöver världen, i bön inför Gud, Fredrik Wenell, tidigare konsulent på Sveriges kristna råd för barn- och ungdomsfrågor.

– Vi har tagit fram ett material som är en hjälp att planera en gudstjänst med barn och för hela församlingen, fortsätter Fredrik Wenell.

Inför böndagen för världens barn har en särskild gudstjänstordning tagits fram samt förslag till en bönevandring med barnkonventionen. Materialet finns att ladda ner på hemsidan för Sveriges kristna råd (nedan).

Ladda ner material

Gudstjänstordning (PDF): SKR gudstjänstordning barn
Bönevandring (PDF): SKR bönevandring barn

Fortsätt läsa mer från oss