Sveriges kristna råd vill uppmärksamma barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i såväl kyrkornas liv som samhället i stort. I Sveriges kyrkor bedrivs en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Det är alltifrån scouter, barnkörer, fritidsgårdar, integrationsprojekt till bibelstudier, konfirmationsverksamhet med mera.

De olika kyrkorna har sina egna profiler och metoder, men lär av varandra och hämtar inspiration från det som andra har gjort. Detta vill Sveriges kristna råd vara med att möjliggöra. En del i detta arbete är samordningen av böndagen för världens barn som i år, 2023, infaller söndagen den 1 oktober, dagen före den internationella barndagen.

Den internationella barndagen hör samman med FN:s konvention om barnens rättigheter från den 20 november 1989. Redan 1953 uppmuntrade Förenta nationerna alla stater att skapa en särskild barndag.

Ladda ner material

Sveriges kristna råd har tagit fram ett material till hjälp att planera en gudstjänst med barn och för hela församlingen. I det finns en särskild gudstjänstordning samt förslag till en bönevandring med barnkonventionen.

Gudstjänstordning (PDF): SKR gudstjänstordning barn
Bönevandring (PDF): SKR bönevandring barn

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fortsätt läsa mer från oss