1 September 2022, Karlsruhe, Germany: Delegates and guests pray during the morning prayer service at the World Council of Churches' 11th Assembly in Karlsruhe, Germany. The assembly takes place August 31 to September 8 under the theme "Christ's Love Moves the World to Reconciliation and Unity."

Idag, 21 september 2022, på internationella fredsdagen ber vi den bön som finns med i Kyrkornas världsråds nyligen antagna enhetsdokument (”Unity Statement”).
Här översatt till svenska.

Gud, du som är helig, källa till och skapare av allt, eviga kärlek, vi tackar dig:

Du Fader, som älskar oss oändligt,
Du Son, som uppenbarar villkorslös kärlek för oss
Du Heliga Ande, som rustar oss med gudomlig kärlek.

Samla oss i din kärlek,
så att vi blir en synlig gemenskap
och därigenom kan vittna om enhet för världen.

Där ditt folk står splittrat, låt kärleken hela.
När hatet rasar i världen, låt kärleken skapa en rättvis fred.
När skapelsen ropar, kom med befrielse för hela jorden.
Låt din gudomliga kärlek flytta in i våra hjärtan.

Driv din kyrka, och driv världen till enhet och försoning.

Amen


Foto: Mike DuBose/World Council of Churches, oikoumene.org

Fortsätt läsa mer från oss