Bön med anledning av skogsbränderna:

Barmhärtige Gud, vi kommer till dig i oro för våra skogar och byar som hotas av brand.
Vi ber om regn som släcker eldar, räddar grödor och boskap,
och för människor som fått lämna sina hem.
Vi tackar för män och kvinnor i brandförsvar, civilförsvar,
räddningstjänst och volontärer.
Ge hopp och kraft i arbetet och håll din beskyddande hand över dem.
Hjälp oss till ordning i kaos, trygghet i otrygghet och hopp i hopplöshet.
Ur djupen ropar vi till dig. Kom till vår räddning.
Förbarma dig över oss och vårt land.

I Jesu namn.
Amen.

Fortsätt läsa mer från oss