Göteborgs Interreligiösa Råd fick en förfrågan från valchefen i Göteborgs stad om en bön, som skulle kunna bedjas i kyrkor, moskéer, synagogor och tempel. Rådet formade en bön som man sände vidare, bland annat till SKR. Kanske kan ni använda bönen också i ert lokala sammanhang.

Gud, du ger oss livet att dela, jorden att vårda och en mänsklighet att tjäna.

Hjälp oss att forma ett samhälle där frihet och fred, rättvisa och sanning råder.

Kom med mod och iver till våra folkvalda.

Hjälp dem att fatta kloka beslut, som bidrar till en värld där främlingskap och ensamhet får vika för vänskap och samhörighet.

Tack för demokratins möjligheter, som gör att allas våra röster kan bli hörda, så att vi kan påverka och ta ansvar för vår gemensamma framtid.

Låt oss aldrig glömma att världen är större än vårt land och att Du är större än världen.

Amen

Fortsätt läsa mer från oss