Alla världens kyrkor är nu i fasta och bön inför påsken. I vissa av våra kyrkoår är temat på söndag kampen mot ondskan. I allt som sker i vår värld, nära och långt borta får vi fortsätta be och arbeta för rättfärdighet, kärlek, fred och försoning.

Kriget pågår i Ukraina, våld och skjutningar sker i vårt närområde, människor förföljs för sin frihetslängtan och för sin tros skull, andra lider av hunger, barn utsatts för våld. Hela skapelsen ropar. Låt oss i allt detta söka Guds väg och be om Guds befrielse från all nöd.

Låt oss be med ord inspirerade av Psalm 25 och Psalm 86:

Våra blickar är ständigt fästa på Herren, det är Gud som löser ur snaran.
Vänd dig till oss Gud, var barmhärtig.
Lindra våra hjärtans plågor.
Rädda våra liv, befria oss, svik oss inte, vi flyr till dig.
Visa oss din väg, så att vi kan vandra i din sanning.
Du Herre är stor, du gör under, du ensam är Gud.
O Gud, befria din älskade värld från all dess nöd.


Fortsätt läsa mer från oss