Bön för det krigsdrabbade Syrien och dess lidande folk:

Herre Jesus Kristus, Du världens ljus och skapelsens fridsfurste,

Med stor sorg och smärta åser vi fasorna och det enorma mänskliga lidandet i inbördeskrigets Syrien. Åter lyfter broder vapen mot broder; åter dräper Kain Abel. Åter faller barn och oskyldiga civila offer för ett urskillningslöst och blint våld; åter gråter Rakel i tröstlös sorg.

Herre, Du som utanför Damaskus omvände den hänsynslöse förföljaren till en hängiven apostel, och botade hans hats blindhet: bota Du också denna världs blindhet och ge klarsyn åt ledare för Syriens regering och opposition, liksom åt världens mäktiga ledare, att inse vanvettet i att döda för politisk prestige eller ideologiska ideal, så att omedelbar fred och påbörjad process av försoning blir det enda sanna idealet och den primära prestigen på den politiska agendan.

Frälsare, Du som ingöt styrka och mod i Din förstamartyr Tekla, då hon led för Ditt namn: styrk hela generationer av Syriens folk, särskilt landets alla unga, som lider fysiskt och psykiskt av krigets vanvett, och ge dem mod att stå upp för fred, försoning och förlåtelse, så att de kan älska sin nästa, även fienden, så att de kan hoppas på ett snart slut på krig och dödande och våga tro på en framtid av fred, frihet och försoning.

Förlossare, Du som själv lät Dig födas som människa av en oskyldig Jungfru, och lät dig dödas av en fientlig och förgänglig värld; Du som påbörjade Ditt jordiska liv som en flykting; Du som bistod Dina martyrer, modern Julita och hennes barn Kyriakos, vid deras flykt undan sina förföljare, och senare lät dem vittna om Dig genom sitt martyrium: bistå alla de människor som i detta nu är på flykt undan krigets hemskheter; gör omvärlden förstående för deras umbäranden, så att den kan visa dem solidaritet och generositet i form av trygga härbärgen och bistånd av allt livsnödvändigt.

Ja, älskade Herre Jesus, Du som själv i inte hade en plats, där Du kunde vila Ditt huvud: låt oss i vår nästas utsatthet alltid se Dig och Ditt lidande för vår frälsnings skull. Låt Syriens folk och hela världen oförtrutet tro på och sträva efter ett liv i fred och respekt mot sin nästa och bäras av en kärleksfull omtanke om hela den skapelse, som Du generöst givit oss att förvalta. Låt oss alla i vår dödlighet bäras och näras av Din uppståndelse och seger över döden, vår största och sista fiende.

Ty en barmhärtig och människoälskande Gud är Du, och åt Dig upphöjer vi ära, tillsammans med Din Fader, som är utan begynnelse, och Din allraheligaste, gode och livgivande Ande; nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Fortsätt läsa mer från oss