I anslutning till SKR:s årskonferens (gemensam med Svenska Missionsrådet) i Södertälje i slutet av maj 2010 fördes en dialog med drottning Silvia om bön för vårt land, något drottningen ivrigt uppmuntrade och bad SKR att fortsätta främja.

För gudstjänster, andakter och enskild bön den 6 juni kan till exempel följande bön (formulerad till nationaldagen 2008) användas:

Vår Gud, vår Skapare och Herre, vi tackar dig och prisar dig för våra liv och för vårt land. Vi, dina barn i Sverige, ber dig genom din Son Jesus Kristus: förlåt oss och hjälp oss förlåta varandra. Hjälp oss komma nära dig och ditt rike. Lär oss älska varandra och vårt vackra land. Ge oss allt som vi verkligen behöver – förbarma dig över oss och rädda oss från det onda, inom oss och utom oss. Gud, välsigna Sverige, dess folk och dess natur. Var med oss och ge oss din frid – nu och i all tid. I Jesu namn. Amen

Fortsätt läsa mer från oss