Sveriges kristna råd uppmanar till förbön konvertiter i asylprocessen lördagen den 16 januari som är ett symboliskt datum. Den 16 januari 2019 samlades svensk kristenhet till manifestationer för konvertiter på många platser runt om i landet.

– Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi bedömer att det handlar om en genuin omvändelse, säger Björn Cedersjö, tf generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd har ifrågasatt Migrationsverkets bedömning av konvertiter och har i samtal med myndighetens ledning påtalat systematiska brister. Svenska kyrkoledare anser att myndighetens beslut bör grundas mer i hur konvertiten praktiskt lever sin tro och mindre på konvertitens teoretiska kunskaper. Även om vissa förbättringar skett i Migrationsverkets handläggning finns fortfarande brister. Därför uppmanar Sveriges kristna råd till fortsatt bön för konvertiter och deras situation.

– Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger Misha Jaksic, ortodox samordnare på Sveriges kristna råd och representant i SKR:s arbetsgrupp för migration och integration.

Sveriges kristna råd har ett omfattande arbete inom migration och integration. På senare år har frågan om konvertiter i asylprocessen blivit en angelägen fråga. Utifrån kyrkornas uppdrag arbetar därför Sveriges kristna råd med frågan om konvertiter genom utbildningsinsatser, påverkansarbete och står i regelbunden dialog med Migrationsverket och regeringen.

Bön för konvertiter:

16 Januari 2021

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser vår frustration som vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Tack för att du hör vår bön.

I Jesu namn

Amen.

Fortsätt läsa mer från oss