Heliga treeniga allnärvarande Gud, du som skapar, älskar och befriar världen.

Vi ber för länder vi läser om dagligen nu, nya larmrapporter. Brutala stridigheter i Afghanistan, akut hungersnöd och stridigheter i Jemen, ackumulerande oro i Tigray-regionen. Vi ser bilder på svältande och skadade barn. Detta samtidigt som vi vet att klimatnöden breder ut sig och driver på konkurrensen om vår jords minskande resurser och tvingar människor på flykt.

Treenig Gud, du som är hela världens upprätthållare och frälsare. Vi ber dig om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare, om fredliga förhandlingar, om vapenvila. Vi ber för oss alla att vi ska förstå vilka steg vi behöver ta.

Jesus Kristus du som är vår fred, till dig vill vi överlåta allt, också oss själva, kom med din fred.

Amen.

Fortsätt läsa mer från oss