En polis har skjutits ihjäl. Anhöriga och kollegor har förlorat en älskad människa.

Även om mycket nu verkar tyda på att polisen hamnade i skottgluggen mellan kriminella grupperingar, är ett sådant dåd ett angrepp på vårt öppna samhälle. Det väcker starka känslor och det är inte svårt att förstå uttalanden som ”det krävs hårdare tag, längre straff”.

Samtidigt är det viktigt att sorg inte förbyts i hat. Hat leder till hat. Misstro till misstro. Våld till våld.

Sveriges kyrkor tillsammans med världens kyrkor upprepar i olika sammanhang tron på att fred är möjlig. Inte som ett enkelt överslätande, utan den rättfärdiga freden, den som förutsätter rättvisa, respekt och försoning. Där finns straff av förövare, men också omsorg om offer, de som drabbats och ett förebyggande fredsskapande arbete, som förutsätter tillit. Det vilar i grunden på tron på alla människors värdighet och tron på att fred och försoning är möjlig.

Kyrkor håller öppet i Biskopsgården. Runt om i vårt land fortsätter församlingar att arbeta förebyggande tillsammans med andra goda krafter. Sveriges kristna råd samordnar fängelsesjälavården, möter de som häktats eller fängslats. Bland präster och pastorer finns också de som arbetar med polisen som polispastorer. Vi vet att många runt om i vårt land i olika sammanhang arbetar förebyggande, för varje människas värdighets skull, för hennes rätt till sammanhang, frihet och trygghet, för en annan verklighet, för fred och försoning.

Vi ber:

Livets Gud, mitt i sorg och förtvivlan ber vi om tröst.

I rädsla och ångest ber vi om lugn.

I ett allt kallare samhällsklimat ber vi om värme.

Där hat råder ber vi om kärlek.

Där våld råder ber vi om fred.

Jesus Kristus, du som är hela världens ljus, kom med ditt ljus.

Amen

Fortsätt läsa mer från oss