Jag har precis haft en vecka semester. Då blir det gärna läsning, sittande med vacker utsikt.

För några år sedan introducerades jag till den amerikanske författaren John Grisham. Det var hans bok Testamentet som rekommenderades. Grishams böcker diskuterar ju gärna någon aktuell moralisk fråga, ofta handlar det om vårt förhållande till pengar och makt. Testamentet handlar om ett stort arv som ska fördelas och de många arvtagarna som lever för pengar. I boken finns en motvikt till detta: en kvinnlig missionär som osjälviskt arbetar i Sydamerikas djungel. Mötet mellan henne och den person som sänts ut för att meddela henne om arvet blir ett möte som fokuserar vad som är viktigt i livet: kallelsen och kärleken. I en annan scen möter samme utsände person en pensionerad präst som på ett begripligt sätt får förklara det centrala i kristen tro.

Läsningen av Testamentet gjorde mig till en ivrig läsare av både gamla och nya böcker av Grisham. Nu tror jag att jag läst dem alla. De har naturligtvis varierande kvalitet. Den här semestern har jag läst om boken Firman som jag tycker är en av hans allra bästa och mest spännande.

En annan bok jag nu läst, för första gången, är Ännu bättre – hoppet om himlen med nya ögon av den anglikanske teologen Tom Wright. Wright har som nytestamentlig bibelteolog skrivit ett antal viktiga och akademiskt mycket kvalificerade böcker. Han har också varit biskop under en period. Wright har dessutom förmågan att kunna skriva för vanligt folk. I min bibelläsning har jag haft stor glädje av hans bibelkommentarer som på svenska finns både för Markus, Lukas och Johannes. Boken jag läst nu vänder sig också till människor som vill läsa god begriplig teologi.

I kontrast till ”evolutionär optimism” och till tanken om ”själar på genomresa” vill Wright tala om det kristna hoppet som grundat i Jesu uppståndelse. Hans huvudpoäng är att Jesus uppstår kroppsligt som början på den nya skapelse som Gud har för avsikt att gestalta på denna jord.  ”I stället för att börja med löftena till den enskilda människan och arbeta oss uppåt därifrån till hela skapelsens förnyelse, börjar vi med Bibelns vision av skapelsens förnyelse – en vision av vårt nuvarande kosmos förnyat in i varenda detalj av Gud som är både skapare och frälsare.” Den ansatsen, där talet om Guds rike är viktigt, ger också kraft och motiv till uthålligt och ansvarsfullt arbete i världen nu och här. Boken slutar därför med tre kapitel om kyrkans mission idag.

Jag gillar Wrights sätt att berätta om vad kristen tro innebär. Det finns så många missförstånd och oklarheter som behöver diskuteras av god teologi. Wright är en av mina vägvisare i det arbetet.

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss