Boken Låt oss be och bekänna – Trosbekännelserna och Herrens bön med kommentarer av Anders Ekenberg, Bokförlaget Libris, 1996, innehåller ekumeniska översättningar. Vid publiceringen överlämnades dessa texter av SKR:s presidium till medlemskyrkorna för ekumeniskt bruk och för ställningstaganden i varje kyrkas egen ordning. Genom den efterföljande utvecklingen i några av medlemskyrkorna har boken åter aktualiserats, eftersom det ekumeniska arbete som där nedlades fortfarande är grundläggande. Tyvärr är Låt oss be och bekänna nu utgången på förlaget men SKR har fått förlagets och Anders Ekenbergs tillstånd att lägga ut boken på sin hemsida, så att innehållet återigen kan bli tillgängligt.

Fortsätt läsa mer från oss