IMG_9190

Idag är det internationella fredsdagen. Enligt Wikipedia infaller den varje år den 21 september. Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Människor över hela världen ombedes också att deltaga i en tyst minut mitt på dagen.

Internationella fredsdagen instiftades först 1981 genom en resolution i FN:s generalförsamling så att den skulle sammanfalla med öppnandet av samma församling. 2001 antogs en ny resolution som fixerade dagen till datumet 21 september. Vid firandet är det brukligt att FN:s generalsekreterare ringer i Fredsklockan som finns vid FN:s högkvarter i New York.

Arbetet för fred får aldrig stanna av! Även om det ibland känns hopplöst, likt att hålla en vapenvila i Syrien. Även om det kan bli fel, som när ett krig upphör men villkoren i fredsförhandlingarna mest leder till fortsatta spänningar och grund för nya krig, likt freden i Versailles 1919. Arbetet för fred är en grundläggande uppgift för oss människor. Därför uppmanar vi varandra till att vara fredsstiftare. I kyrkorna talar vi om Jesu ord: ”Saliga är de som stiftar fred.”

Uppmaningen till att göra fred är bred: kyrkornas dokument Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred talar om fred i samhällen, fred mellan folken, fred med jorden och fred på marknaden. Fred är förutsättningen för utveckling men ska det bli hållbar fred så krävs också rättvisa.

Det är därför som vi idag, på den internationella fredsdagen, ber ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”. På Sveriges kristna råds webbplats finns en särskild bön som kan användas av den som idag (eller i gudstjänsten på söndag) vill vara med och be för fred.

Denna text skriver jag i Bryssel där jag deltar i de europeiska kyrkornas temagrupp för fredsbyggande och försoning. Fredsarbete pågår. I det stora och i det lilla.

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss