Biståndsminister Gunilla Carlsson kommer att se till att Sida integrerar religionsfrihet i sitt arbete. Hon vill också skapa mötesplatser för samtal med kyrkor och kristna organisationer. Det lovade hon på Sveriges Kristna Råds och Svenska missionsrådets gemensamma årskonferens. Årskonferensen fick en hälsning från drottning Silvia som uppmanade till förbön för Sverige och för kronprinsessan och hennes blivande man.

Biståndsministern samtalade med Dag Tuvelius om biståndets möjligheter och fick svara på frågor från en mycket kunnig och intresserad publik. Svenska Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn frågade hur ministern vill samarbeta med kyrkor och kristna organisationer i utvecklingssamarbetet. Gunilla Carlsson svarade att det finns en tradition av beröringsångest när det gäller religion hos svenska myndigheter.
– Men jag vill bli bättre på att skapa mötesplatser med er, det ska jag se till att göra, sade Gunilla Carlsson.

En fråga som Svenska missonsrådet och Sveriges Kristna Råd arbetar med tillsammans är vikten av att Sida och UD inkluderar religionsfrihet i sitt arbete på samma sätt som andra mänskliga rättigheter. Eftersom Gunilla Carlsson ser Sida som sin förlängda arm borde hon kunna påverka, sade Dag Tuvelius.
– Religionsfrihet bör lyftas och kommer att lyftas, svarade Gunilla Carlsson.

Från Stockholms slott kom en hälsning till årskonferensen från drottningen.
”Bön är angelägen. Inför Nationaldagen vill jag uttala min glädje över att det den 6 juni i många kyrkor och sammanhang tidigare år hållits andakt med förbön för vårt land.” Drottning Silvia uppmuntrar till fortsatt bön för Sverige och vill också att kyrkorna ber för kronprinsessan Viktoria och hennes blivande man inför bröllopet och deras liv tillsammans.

I årskonferensen deltog också professor Musa Dube från Botswana som i ett seminarium om teologi och hiv och aids förklarade att människor fortfarande smittas av hiv därför att människors kroppsliga behov inte tagits på tillräckligt stort allvar, särskilt inte av kyrkorna.
– Det behövs en kroppscentrerad teologi och ett samhälle som är inriktat på och älskar rättvisa, sade hon. Irakiska kristnas situation lyftes i ett seminarium i anslutning till Sveriges Kristna Råds årsmöte.

Den syrisk-katolske prästen Adris Hanna berättade om kristna släktingar och vänner som förföljs i Mosul och på andra platser i Irak. En redovisning gjordes av hur kyrkorna lokalt och nationellet arbetar med stöd till kristna flyktingar från Irak och av samtal som förs mellan Migrationsverket och SKR.

Svenska missionsrådet valde på sitt årsmöte ny styrelseordförande, Els-Marie Carlbäcker, samordnare för utvecklingsarbete på Svenska Missionskyrkan.

Fortsätt läsa mer från oss