Biskop Hubertus Brandenburg avled idag den 4 november på eftermiddagen i Osnabrück i Tyskland. Han var biskop i Stockholms katolska stift under åren 1978-1998. Den 17 november skulle han ha fyllt 86 år.
– Vi minns biskop Hubertus som en stor ekumen, med ett varmt hjärta för Sveriges hela kristenhet, säger Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd. Idag tänker vi på våra katolska bröder och systrar och uttrycker vårt varma deltagande med dem.

Birgit Karlsson, tidigare missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet och den första ordföranden i Sveriges Kristna Råd, var en av dem som tillsammans med biskop Hubertus drog upp riktlinjerna för SKR, i början av 90-talet. Hon skriver i en minnesruna på Stockholms katolska stifts hemsida, bland annat:
”Vi hade tillfälle till många möten, samtal och samråd under den tid då arbetet pågick för att skapa Sveriges Kristna Råd. Först fascinerades jag av denne strikte, artige gentleman som med sin fina försiktiga språkliga brytning tillförde umgängesstilen en sober nyans”.
”Det var lätt att lyssna till biskop Hubertus. Han var välformulerad i sina inlägg och öppnade med stor varsamhet sin kyrkas rika tro och tradition för oss med andra kyrkliga hemmiljöer. Han var varm i sin ton och generös också då en och annan av oss i okunnighet eller ängslan skapade främlingskap snarare än närhet mellan våra kyrkliga traditioner”.
”Han är en kyrkoledare som präglat en viktig epok för sin egen kyrkas närvaro i vårt land och skrivit in sitt namn i svenskt kyrkoliv genom ett avgörande ekumeniskt förhållningssätt”.

Biskop Hubertus kommer att begravas i Osnabrück. Reqiuemmässa firas av biskop Anders Arborelius i Katolska Domkyrkan den 17 november kl. 17.00.

Fortsätt läsa mer från oss