Birgitta Winberg ny president i IPCA International Prison Chaplain Association

Den svenska fängelseprästen Birgitta Winberg valdes den 23 augusti i Cornwall, Kanada till president för den internationella organisationen för fängelsepräster. Prästen Birgitta Winberg har deltagit i IPCA:s steering commitee under 10 år, först som adjungerad och från 2000 som delegat för Europa. De 320 delegaterna från 70 länder valde samtidigt en ny steering commitee från sex regioner som skall arbeta fram till nästa konferens som planeras till år 2010.

Birgitta Winberg har under många år arbetat som fängelsepräst på Kronobergshäktet i Stockholm och medverkar också i utbildningarna för nya fängelsesjälavårdare. Hon har också under lång tid representerat Svenska kyrkan i den programgrupp på Sveriges Kristna Råd som ansvarar för NAV-arbetet, det vill säga den andliga vården inom Kriminalvården. Den svenska representationen vid IPCA:s femte världskonferens bestod av 16 fängelsesjälavårdare från de olika medlemskyrkorna i Sveriges Kristna Råd.

Fortsätt läsa mer från oss