Till Judiska församlingen, Malmö:

Det är med sorg och bestörtning vi tar del av nyheterna om sprängdåd mot er församling.

Den 11 februari undertecknade Sveriges interreligiösa råd ett uttalade om religions- och övertygelsefrihet som ett uttryck för en vilja att främja samförstånd genom dialog baserad på en helhetsförståelse av människolivets okränkbara värdighet.

Ett angrepp på en religiös byggnad upplevs – och är – en kränkning på värden djupt förankrat i människans identitet.

Vi vänder oss kraftigt emot detta och vill därför uttrycka en djup medkänsla med såväl den Judiska församlingen i Malmö, som den samlade judiska befolkningen i Sverige.

Helena Benaouda, Ordförande i Sveriges Muslimska råd
Trudy Fredriksson, Ordförande Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
Biskop Mar Odisho Oraham, Österns Assyriska kyrka
Anders Wejryd, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Karin Wiborn, Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss