vägval fred och säkerhet omslagVägval fred och säkerhet – En ny svensk politik är en kortversion av tidigare skrifter, Fred säkerhet försvar – Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik och Prislappar för fred och säkerhet . Den sistnämnda titeln är en ”förkortad huvudrapport och prislappsutredning” ingår i den överenskommelse och ansökan som Sveriges kristna råd gjorde med nätverket Partnerskap 2014 i december 2013.

Vägvalsskriften kommer från trycket tisdagen den 13 maj och kan beställas via hemsidan.

Fortsätt läsa mer från oss