Genom en pilgrimsprocess valde Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådets gemensamma arbetsgrupp för missionsteologi att inleda ett ekumeniskt samtal om mission. Utmaningen var att spegla och ge rättvisa åt de olika kyrkotraditionernas syn på mission och missionsuppdraget.

Gruppen bestod av representanter för de olika kyrkofamiljerna i Sverige och fick uppdraget att stimulera och bredda missionssamtalen i kyrkor och i samhället.

Under två år besökte pilgrimsprocessen viktiga mötesplatser inom olika kyrkotraditioner för att på djupet lära känna varandra. Metoden som användes och som betonar lyssnandet och lärandet kallas receptiv ekumenik eller ”de sårade händernas ekumenik”. Det resonemanget utvecklar deltagaren Sarah Gelin i ett av kapitlen i ”Berörd”.

I ”Berörd” ges också översiktliga beskrivningar av ortodox, katolsk, pentekostal, evangelikal och luthersk missionsteologi. Sven-Erik Fjellström bidrar med ett kapitel med förslag på bibelmetoder och bibeltexter att använda i samtalsgrupper för att fördjupa sin förståelse av missionsbefallningen.

Deltagarna i panelen (från vänster) Petter Jakobsson, Anna Ljung, Nausikaa Haupt, Misha Jaksic och Ann Aldén från arbetsgruppen berättar om sina största upptäckter under pilgrimsprocessen och i mötet med andra kyrkotraditioner. Foto: Matilda Pearson.

När materialet ”Berörd” lanserades i Immanuelskyrkan på måndagseftermiddagen fanns arbetsgruppen på plats. Några av deltagarna delade det som berört dem mest under pilgrimsprocessen. Anna Ljung talade om mötet som gruppen gjorde med Peter Halldorf och hur titeln på hans senaste bok ”Att älska sin nästas kyrka såsom sin egen” blev en stor upptäckt för henne.

– Processen och metoden att lära sig snarare än att lära ut – learning rather than teaching – bär jag med mig i hur jag vill vara som person, berättade hon vid lanseringen. Hon reflekterar över Kyrkornas världsråds missionssyn och skrift ”Tillsammans för livet” i ett kapitel i ”Berörd”.

Studieförbunden Bilda och Sensus ser ”Berörd” som en folkbildande resurs och kommer att använda det i sin verksamhet över hela landet.
– Det är folkbildning att lyfta blicken och få nya perspektiv. I Sensus säger vi att ”möten förändrar människor och människor förändrar världen”, säger Ulrika Jonsson från Sensus.


Ladda ner materialet

Berörd – Samtal om mission i en föränderlig värld

Internationell konferens om receptiv ekumenik

Välkommen till den femte internationella konferensen om receptiv ekumenik, denna gång i Sverige.

 

Fortsätt läsa mer från oss