Uttalande/debatt

SKR på DN debatt: ”Civilsamhället måltavla i hätsk och okunnig debatt”

29 augusti 2018

”Det måste finnas utrymme och stöd för den andliga dimensionen av människan i ett samhälle”. Det skriver Sveriges kristna råd på DN debatt tillsammans med ytterligare tio samfund och civilsamhällesorganisationer.

Debatt: Religionsfriheten hotas också i Sverige

 ”Tre fjärdedelar av världens befolkning lever i länder där rätten till religions- och övertygelsefrihet är starkt begränsad. Religionsfriheten hotas också i Sverige”. Det skriver vi i Dagen tillsammans med Svenska missionsrådet.

Öppet brev till Israels ambassadör

Sveriges kristna råd skriver ett öppet brev till Israels ambassadör Ilan Ben Dov, bland annat med anledning av att flera ekumeniska följeslagare från Sverige nekats inresa till Israel.

Demokrati och migration på agendan när kyrkoledare mötte Stefan Löfven

28 juni 2018

Kyrkoledare från Sveriges kristna råd (SKR) mötte under onsdagen statsminister Stefan Löfven för ett samtal om demokrati och migration. Vid mötet överlämnades en text undertecknad av landets kyrkoledare inför riksdagsvalet, riktad till svenska politiker på alla nivåer.

Kyrkoledare i Aftonbladet: Vi kräver att Sverige återinför rätten till familjeåterförening

”I dag har Sveriges nuvarande asyllagstiftning funnits i två år. Konsekvenserna ser vi inom kyrkan dagligen. Vi uppmanar våra folkvalda, samtliga partier och kandidater i årets val att arbeta för att återinföra rätten till familjeåterförening för samtliga skyddsbehövande”. Det skriver idag presidiet för Sveriges kristna råd på Aftonbladet debatt.

Vi vill se modiga beslut för planetens överlevnad

Inför det stundande riksdagsvalet i september och inför helgens Klimatriksdag skriver styrelsen för Sveriges kristna råd en debattartikel i tidningen Dagen om klimatet. Texten handlar om att det krävs modiga beslut för planetens överlevnad. Undertecknare är styrelsens fyra ungdomsrepresentanter tillsammans med generalsekreterare Karin Wiborn.

Debatt: Värna demokratin – ta en fika!

Tillsammans med flera kyrkor och organisationer skriver Sveriges kristna råd en debattartikel i Sändaren inför Fairtrade Challenge 7-9 maj.

Debatt i GP: ”Gillar Göteborgs stad inte trossamfunden?”

25 mars 2018

Göteborgs stads beslut om att dra in kommunala bidrag till trossamfund bygger på okunskap, fördomsfullhet och intolerans. Det går även på tvärs emot förslaget från statens utredning i frågan, skriver bland andra Sveriges kristna råd Equmenia och Frälsningsarmén på debattplats i Göteborgs-Posten.

Debatt i Dagen: Det är en trovärdighetsfråga

21 mars 2018

Den uppdragsorienterande ekumeniken behöver också ett pågående teologiskt samtal, för att lära känna varandra på djupet, skriver Karin Wiborn, på debattplats i tidningen Dagen.

SKR på SvD debatt: Kommer regeringen gömma sig bakom EU?

Nu går EU in i slutförhandlingarna kring unionens gemensamma asylregler. Förhandlingarnas utfall är avgörande för om Sverige kommer att kunna återgå till sin mer humana asylpolitik. På debattplats i Svenska dagbladet efterlyser vi tillsammans med åtta organisationer tydliga svar från regeringen: Kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page