Uttalande/debatt

SKR på SvD debatt: Kommer regeringen gömma sig bakom EU?

Nu går EU in i slutförhandlingarna kring unionens gemensamma asylregler. Förhandlingarnas utfall är avgörande för om Sverige kommer att kunna återgå till sin mer humana asylpolitik. På debattplats i Svenska dagbladet efterlyser vi tillsammans med åtta organisationer tydliga svar från regeringen: Kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt?

Kyrkoledare på SvD debatt: ”Mer fördomar än fakta i debatten om konfessionella friskolor”

13 mars 2018

Är det svenska samhället på väg att förlora förmågan att förhålla sig till religionens positiva och negativa sidor på ett adekvat sätt? Det skriver presidiet för Sveriges kristna råd på debattplats i Svenska dagbladet, med anledning av att Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor.

Kyrkorna återupprepar Juluppropets krav

Denna vecka är det ett år sedan landets kyrkor lanserade ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”. Årsdagen uppmärksammas genom en unik sampublicering i sju kristna tidningar med en text från landets kyrkoledare med tre uppmaningar till regeringen.

Debatt om Agenda 2030: ”Sverige är inte bäst i klassen”

Sveriges kristna råd skriver i Altinget tillsammans med 18 andra organisationer med budskap till Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin där vi uppmanar dem att höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030.

SKR i Aftonbladet: ”Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen”

Sverige har godkänt det ökat stöd till Libyen trots full vetskap om att migranter utsätts tortyr och sexuellt våld. Det skriver tio organisationer, däribland Sveriges kristna råd, på Aftonbladet debatt.

Kyrkoledare i SvD: Sveriges asyllagstiftning fortfarande på EU:s miniminivå

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver på debattplats i Svenska dagbladet om svensk migrationspolitik och kommenterar måndagens regeringsuppgörelse. Kyrkoledarna återupprepar Juluppropets tre krav till regeringen för en human migrationspolitik. Undertecknare av artikeln är Anders Arborelius, Dioscoros Benyamin Atas, Antje Jackelén, Lasse Svensson och Karin Wiborn.

SKR på GP debatt: ”Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!”

26 september 2017

Vi skriver i Göteborgs-Posten tillsammans med bland annat Svenska Röda Korset, Amnesty International Sverige där vi uppmanar den svenska regeringen att underteckna FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Kärnvapen är det sista massförstörelsevapen som ännu inte förbjudits genom ett internationellt avtal.

Kyrkoledare uppmanar regeringen att skriva under FN-avtal om kärnvapen

11 september 2017

Under måndagen överlämnade kyrkorna ett brev till utrikesminister Margot Wallström som uppmanar regeringen att så fort som möjligt skriva under FNs avtal som förbjuder kärnvapen. Brevet är undertecknat av kyrkoledarna Antje Jackelén, Anders Arborelius, Dioscoros Benyamin Atas, Lasse Svensson och Karin Wiborn.

Kyrkoledare uppmanar regeringen att säkra situationen för Mellanösterns minoriteter

6 september 2017

Idag samlades många av landets kyrkoledare i Södertälje till förbön för utsatta troende i Mellanöstern. Samtidigt skriver kyrkoledarna en debattartikel i Göteborgs-Posten där man uppmanar den svenska regeringen att inom FN:s säkerhetsråd och EU med större kraft verka för att stödja utsatta minoriteter i Irak och Syrien. Artikeln avslutas med fyra krav till utrikesminister Margot Wallström.

SKR i SvD: ”Tvångsutvisa inte till Afghanistan”

Representanter för Sveriges kristna råd, Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, Ensamkommandes förening och rörelsen #vistårinteut skriver idag i Svenska Dagbladet ett gemensamt krav på att stoppa utvisningarna till Afghanistan på grund av säkerhetsläget och den omöjliga situationen för utvisade.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page