Skapelsetid

Kyrkliga ledare uppmanar till ansvar för skapelsen

16 augusti 2018

Under september månad fram till och med andra söndagen i oktober uppmanar kyrkliga ledare i världen kyrkorna och kyrkornas folk att särskilt ta sitt ansvar för Guds skapelse. Detta sammanfaller med Skapelsetid som är ett gemensamt engagemang för miljön bland europas kyrkor.

Kyrkor i Europa uppmanar till ekologisk hållbarhet

23 augusti 2016

Under september månad fram till och med andra söndagen i oktober har den europeiska ekumeniska rörelsen utlyst ”Skapelsetid”. Sveriges kristna råd uppmanar kyrkor och samfund i Sverige att låta gudstjänster och verksamhet präglas av ett engagemang för en livsbejakande miljö och ekologisk hållbarhet.

Europas kyrkor uppmanar till omsorg om skapelsen

31 augusti 2015

Under perioden 1 september till och med andra söndagen i oktober har den europeiska ekumeniska rörelsen utlyst ”Skapelsetid”. Sveriges kristna råd uppmanar kyrkor och samfund i Sverige att låta gudstjänster och verksamhet präglas av ett engagemang för en livsbejakande miljö och ekologisk hållbarhet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page